اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران ۲۴-۱۲-۹۴

برای دریافت رایگان آخرین شماره اطلاعات مناقصه و مزایده کلیک کنید     تعداد مناقصات  ۹۴   تعداد مزایدات ۳۳     تعداد خرید خدمات ۱

برای دریافت رایگان آخرین شماره اطلاعات مناقصه و مزایده کلیک کنید

 

 

تعداد مناقصات  ۹۴   تعداد مزایدات ۳۳     تعداد خرید خدمات ۱