۱۸۳۰ مناقصه – اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی- احداث دبستان

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه‌های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد. لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت با در نظر گرفتن رشته  مربوطه، پايه و ظرفيت آزاد  درخواست می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ  ۹۵٫۰۱٫۰۸ به واحد امورقراردادهای این اداره کل واقع در مشهد، بلوار شهید […]

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه‌های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد. لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت با در نظر گرفتن رشته 

مربوطه، پايه و ظرفيت آزاد  درخواست می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ  ۹۵٫۰۱٫۰۸ به واحد امورقراردادهای این اداره کل واقع در مشهد، بلوار شهید دستغیب( بلوار سجاد) نرسیده به 

چهارراه خیام خیابان بیستون ۳ مراجعه نمایند.  تلفن تماس:۳۷۶۸۱۷۱۳  امور قراردادها

رديف

پروژه

موضوع

محل اجرا

اعتبار

نوع

قرارداد

مدت پیمان (ماه)

مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال ۱۳۹۴ با شرایط  مندرج (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)

تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادها تا ساعت ۱۲ مورخ

تاریخ بازگشایی ساعت۱۲

مورخ

۱

۹۴۴۰۱- احداث دبستان ۱۲ کلاسه محله ۲۱

احداث ساختمانها، دیوارکشی ومحوطه سازی

گلبهار

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۸

۱۸٫۶۹۲٫۶۵۳٫۵۶۵

۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۱٫۲۱

۹۵٫۰۱٫۲۳

۲

۹۴۴۰۲- احداث دبیرستان ۱۲ کلاسه محله ۳۳

احداث ساختمانها، دیوارکشی ومحوطه سازی

گلبهار

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۸

۲۲٫۵۹۱٫۹۲۷٫۱۷۰

۱٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۱٫۲۱

۹۵٫۰۱٫۲۳

۳

۹۴۲۴۲- تخریب و بازسازی دبیرستان چراغچی

احداث ساختمانها، دیوارکشی ومحوطه سازی

ناحیه ۲ مشهد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۸

۱۹٫۱۴۲٫۲۶۹٫۱۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۱٫۲۲

۹۵٫۰۱٫۲۴

۴

۹۴۱۰۴۱۸-  ‌احداث دبیرستان ۱۸ کلاسه دخترانه

تکمیل ساختمان

ناحیه ۷ مشهد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۸

۱۴٫۹۹۲٫۴۱۳٫۵۲۲

۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۱٫۲۲

۹۵٫۰۱٫۲۴

۵

۹۴۰۴۳۳-  احداث۱۲کلاسه متوسطه دوره اول مهرگان

احداث ساختمان

تبادکان مشهد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۸

۸٫۲۲۳٫۴۳۴٫۲۷۵

۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۱٫۲۳

۹۵٫۰۱٫۲۵

۶

۹۴۱۲۶- ۹۴۲۴۳- تکمیل ابتدایی روستای سرآسیاب

تکمیل ساختمانها، دیوارکشی ومحوطه سازی

سرآسیاب طرقبه

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۷٫۰۸۵٫۹۷۶٫۱۳۷

۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۱٫۲۳

۹۵٫۰۱٫۲۵

۷

۹۴۰۲۸۹-حداث مدرسه ابتدايي ۱۵ کلاسه مسکن مهر

تکمیل ساختمان

سبزوار

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۴٫۹۹۹٫۹۸۳٫۸۷۵

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۱٫۲۳

۹۵٫۰۱٫۲۵

۸

۹۴۰۳۱۸-احداث سالن چند منظوره دبيرستان نصر آباد

تکمیل سالن

نصرآباد تربت جام

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۵٫۰۴۱٫۰۴۷٫۶۸۱

۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۱٫۲۴

۹۵٫۰۱٫۲۶

۹

۹۴۰۳۰۲- تکميل ابتدايي ۱۰ کلاسه کوهسرخ

تکمیل ساختمان

کوهسرخ

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۳٫۱۳۹٫۷۹۶٫۰۱۶

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۱٫۲۴

۹۵٫۰۱٫۲۶

۱۰

۹۴۰۳۳۴- احداث هنرستان فني و حرفه اي

احداث ساختمان

تربت جام

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۸

۱۵٫۰۲۶٫۸۹۷٫۷۴۱

۷۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۱٫۲۴

۹۵٫۰۱٫۲۶

 

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) به صورت:۱-   ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .(برابر فرمهای هیئت دولت)

۲ – واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۷۳۰۶۱۷۰۱۰۰۲ سیبا ملی مشهد در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی …..   چک تضمینی قابل قبول نمی‌باشد.

محل تحویل اسناد و پیشنهادها: دبیرخانه اداره کل —–    محل بازگشایی پیشنهادها: سالن همکف  —-  اعتبار پيشنهادات : سه ماه

  روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی