۱۸۳۰ مناقصه – شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه وبويراحمد- تولید انرژی برق آبی

                                        آگهی شرکت در مناقصه یک مرحله‌ای عمومي شماره۱۸/۹۴ نوبت اول  شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد با توجه به قانون برگزاري مناقصات نسبت به برگزاري مناقصه به شرح ذيل اقدام نمايد. ۱-   […]

                                        آگهی شرکت در مناقصه یک مرحله‌ای عمومي شماره۱۸/۹۴

نوبت اول 

شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد با توجه به قانون برگزاري مناقصات نسبت به برگزاري مناقصه به شرح ذيل اقدام نمايد.

۱-   موضوع مناقصه : مدیریت تولید انرژی برق آبی نیروگاههای برق آبی زنجیره‌ای سی سخت   

۲-  مدت و محل اجراي پروژه: ۲۴ ماه شمسي – سی سخت

۳- پايه و رشته شركت پيمانكاري: پایه ۵ رشته نیرو. دارای ظرفیت آزاد

۴- مبلغ برآورد پروژه: ۲۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۵- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ ۹۴٫۱۲٫۲۲ تا ۹۴٫۱۲٫۲۷

۶- محل دريافت اسناد: ياسوج – بلوار شهيد مطهري  شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد-دفتر فني و امور قراردادها

۷- مهلت تحويل پيشنهادها: حداكثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ۹۵٫۰۱٫۲۱

۸-  محل تحويل و بازگشايي: ياسوج -بلوار شهيد مطهري شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد-دفتر حراست وامور محرمانه شركت

۹-   مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی

۱۰- تاريخ و زمان بازگشايي پيشنهادها: ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ۹۵٫۰۱٫۲۲

۱۱-نوع ومبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت‌نامه بانكي به نفع شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد معادل۱۳۲۵۰۰۰۰۰۰ ريال مطابق با آخرین بخشنامه مربوطه (۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه مورخ۱۳۹۴٫۰۹٫۲۲) باشد.

۱۲-محل تامین اعتبار: ازمحل اعتبارات جاری شرکت

۱۳- مبلغ خريد اسناد: مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ريال به شماره حساب ۲۱۷۵۰۸۴۰۳۲۰۰۲ سيبا نزد بانك ملي به نام حساب درآمد شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه وبويراحمد

ساير موارد: حضور نمايندگان رسمي شركت همراه با داشتن معرفي‌نامه كتبي در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي‌باشد- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد- براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي ۱۳-۳۳۳۳۴۸۱۲ -۰۷۴ تماس حاصل فرماييد.

 دفتر فني و امور قراردادهاي شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه وبويراحمد