دو درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است

  رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: تنها دو درصد از واگذاری‌های گذشته بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، محسن جلال‌پور با انتقاد از روند واگذاری‌های گذشته بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی گفت: فقط ۱۲ درصد واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی بوده است. وی افزود: ۸۵ درصد دعوا‌ها […]

 

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: تنها دو درصد از واگذاری‌های گذشته بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، محسن جلال‌پور با انتقاد از روند واگذاری‌های گذشته بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی گفت: فقط ۱۲ درصد واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی بوده است.

وی افزود: ۸۵ درصد دعوا‌ها و شکایت‌ها در هیأت‌های نظارت و داوری مربوط به همین ۱۲ درصد بخش خصوصی واقعی است یعنی شرکت‌های دولتی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده‌اند از این بخش شکایت کرده و آن‌‌ها را با مشکل مواجه کرده‌اند.

جلال‌پور گفت: این در حالی است که از شرکت‌هایی که به بخش‌های شبه‌دولتی یا خصولتی واگذار شده کم‌تر شکایت می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: این نشان می‌دهد که یک جریان جدی و پیگیر وجود دارد که هر جا بخش خصوصی واقعی وارد واگذاری‌های دولتی شد، شکایت‌های جدی وارد می‌کند و آن را دچار مشکل می‌سازد.

 

جلال‌پور افزود: اگر نتیجه این دعوا‌ها به نفع بخش خصوصی نباشد، می‌توان گفت تنها دو درصد از واگذاری‌های گذشته بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.