افزایش ۴۱۰۰۰ سورتی پروازهای خارجی عبوری از ایران

    در حالی که تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران در ۱۱ ماه سال گذشته ۲۴۵ هزار و ۷۵۱ پرواز بود این میزان در ۱۱ ماه امسال با افزایش ۴۱ هزار سورتی به ۲۸۶ هزار و ۹۰۴ سورتی پرواز عبوری افزایش یافت. به گزارش ایسنا، پروازهای عبوری به پروازهایی اطلاق می‌شوند که از یک […]

 

 

در حالی که تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران در ۱۱ ماه سال گذشته ۲۴۵ هزار و ۷۵۱ پرواز بود این میزان در ۱۱ ماه امسال با افزایش ۴۱ هزار سورتی به ۲۸۶ هزار و ۹۰۴ سورتی پرواز عبوری افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، پروازهای عبوری به پروازهایی اطلاق می‌شوند که از یک مبدأ پرواز و برای رسیدن به مقصد از آسمان چند کشور عبور می‌کند و ایرلاین‌‌ها برای عبور از فضای کشورهای طول مسیر باید مجوزهای لازم برای عبور را از قبل دریافت کنند تا بتوانند از آسمان کشور‌ها عبور کنند. ضمن این‌که ایرلاین‌های مربوطه باید طبق تعرفه کشورهای طول مسیر عوارضی را تحت عنوان عوارض پروازهای عبوری به کشورهایی که از آسمان آن‌ها عبور می‌کنند پرداخت کنند.

اما ایران به عنوان امن‌‌ترین کشور منطقه با توجه به قرار گرفتن در کریدور اتصال شرق – غرب و شمال – جنوب نقش مهمی در اتصال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس به شمال اروپا و آتلانتیک شمالی دارد بنابراین می‌تواند یکی از مسیرهای اتصال کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به اروپا باشد.

براساس این گزارش، میانگین انجام پروازهای عبوری از آسمان کشور تا خرداد سال گذشته حدود ۴۵۰ پرواز در شبانه روز بود اما با افزایش نا امنی‌‌ها در منطقه، به ویژه در اوکراین و عراق، اغلب خطوط هواپیمایی مجبور به عبور از آسمان ایران شدند و این اتفاق آمار پروازهای عبوری از فراز ایران را تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش داد به‌طوری که در حال حاضر بیش از ۹۰۰ پرواز عبوری از آسمان کشور ما توسط خطوط هوایی دنیا عبور می‌کنند.

طبق آمار ارایه شده در ۱۱ ماه سال گذشته ۲۴۵ هزار و ۷۵۱ پرواز عبوری از آسمان کشور انجام شد که این میزان با ۴۱ هزار و ۱۵۳ پرواز افزایش، در ۱۱ ماه امسال به ۲۸۶ هزار و ۹۰۴ سورتی پرواز رسید.

آمار پروازهای عبوری به تفکیک هر ماه

اما بررسی تعداد پروازهای عبوری از آسمان کشور به تفکیک هر ماه نشان می‌دهد در فروردین ماه سال گذشته(۱۳۹۳) ۱۵ هزار و ۵۷۰ پرواز عبوری از آسمان ایران انجام شد که این میزان با رشد قابل توجه ۸۶ درصدی در فروردین امسال (۱۳۹۴) به ۲۸ هزار و ۸۸۳ پرواز عبوری افزایش یافت.

در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز تعداد پروازهای عبوری از ایران ۱۵ هزار و ۳۳۷ سورتی پرواز بود که این میزان در اردیبهشت امسال با رشد ۸۳ درصدی به ۲۸ هزار و ۱۰۹ سورتی پرواز رسید.

رشد صددرصدی پروازهای عبوری در خرداد ۹۴ نسبت به خرداد ۹۳

بیش‌ترین میزان رشد پروازهای عبوری در خردادماه بود به‌طوری که این میزان از ۱۴ هزار و ۲۳۸ پرواز عبوری در خردادماه سال گذشته با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی در خردادماه امسال به ۲۸ هزار و ۵۱۴ سورتی پرواز عبوری افزایش یافت.

همچنین در تیرماه سال جاری تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران ۸۶ درصد افزایش داشت به‌طوری که این میزان از ۱۴ هزار و ۶۴۸ سورتی پرواز در تیر ۹۳ به ۲۷ هزار و ۲۹۱ سورتی پرواز در تیرماه ۹۴ رسید.

طبق آمار ارایه شده، در مرداد سال گذشته ۲۱ هزار و ۸۴۰ پرواز عبوری از آسمان کشورمان صورت گرفت در حالی که این میزان در مردادماه امسال به ۲۸ هزار و ۹۴۹ پرواز افزایش یافت. تعداد پروازهای عبوری در مرداد ۹۴ نسبت به مرداد سال گذشته ۳۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در شهریورماه سال گذشته ۲۷ هزار و ۵۷۳ سورتی پرواز عبوری از آسمان کشور انجام شد که البته تعداد پروازهای عبوری در شهریور امسال اعلام نشده است.

در مهرماه امسال نیز تعداد پروازهای عبوری از آسمان کشور رشد ۷ درصدی داشته است به‌طوری که این میزان از ۲۶ هزار و ۹۳۵ سورتی پرواز در مهر ۹۳ به ۲۸ هزار و ۷۳۴ سورتی پرواز در مهر امسال افزایش یافت.

آبان‌ماه امسال نیز ۲۸ هزار و ۹۰۷ پرواز بین‌المللی از آسمان ایران عبور کرد در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۲۷ هزار و ۹۱۶ سورتی پرواز بود؛ بنابراین تعداد پروازهای عبوری در آبان ۹۴ نسبت به آبان ۹۳ از رشد ۴ درصدی حکایت دارد.

تعداد پروازهای عبوری در آذر امسال نیز نسبت به آذر ۹۳ افزایش ۴ درصدی را نشان می‌دهد؛ تعداد این پرواز‌ها در آذر سال گذشته ۲۸ هزار و ۶۲ سورتی پرواز بود که این میزان در آذر امسال به ۲۹ هزار و ۲۳۸ افزایش یافت.

تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران در دیماه ۹۳ تعداد ۲۷ هزار و ۹ سورتی پرواز بود که این تعداد در دی ۹۴ به ۲۹ هزار و ۳۴۲ سورتی پرواز رسید که حاکی از رشد ۹ درصدی دارد.

 

اما تعداد این پرواز‌ها در بهمن ماه سال جاری نیز رشد ۹ درصدی را تجربه کرد. در حالی که تعداد پروازهای عبوری در بهمن سال گذشته ۲۶ هزار و ۶۲۳ سورتی پرواز بود این میزان در بهمن امسال با بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ پرواز بیش‌تر، در بهمن امسال به ۲۸ هزار و ۹۳۷ سورتی پرواز رسید.