تشکیل کمیته ملی ژئوپارک‌ها

  کمیته ملی ژئوپارک‌های ایران با حضور نمایندگانی از سازمان میراث فرهنگی، جنگل‌ها، محیط‌زیست، کمیسیون ملی یونسکو و زمین‌شناسی تشکیل شده تا ژئوپارک‌های ملی را شناسایی‏ و ساماندهی کند. علیرضا امری کاظمی رییس گروه میراث زمین شناختی و ژئوتوریسم در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به مهر گفت: کمیته‌ای براساس مصوبه هیأت دولت تشکیل […]

 

کمیته ملی ژئوپارک‌های ایران با حضور نمایندگانی از سازمان میراث فرهنگی، جنگل‌ها، محیط‌زیست، کمیسیون ملی یونسکو و زمین‌شناسی تشکیل شده تا ژئوپارک‌های ملی را شناسایی‏ و ساماندهی کند.

علیرضا امری کاظمی رییس گروه میراث زمین شناختی و ژئوتوریسم در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به مهر گفت: کمیته‌ای براساس مصوبه هیأت دولت تشکیل داده‌ایم که شامل سازمان زمین‌شناسی به عنوان محور و سازمان میراث فرهنگی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، جنگل‌ها و مراتع و کمیسیون ملی یونسکو است وظیفه این کمیته شناسایی، ساماندهی، معرفی و ثبت ژئوپارک‌های ملی ایران تعریف شده است.

وی گفت: ژئوپارک‌ها اول باید در این کمیته بررسی و تأیید شوند و پس از آن برای پیوستن به شبکه جهانی معرفی شوند. به این ترتیب دیگر الان کسی نمی‌تواند به‌طور مستقیم و مستقل منطقه‌ای را به شبکه جهانی ژئوپارک‌ها معرفی کند. اول باید منطقه موردنظر در کمیته ملی بررسی و ثبت شود و پس از گذشت یکسال از عملکرد موفق، پرونده جهانی را تشکیل داده و به شبکه ژئوپارک‌ها فرستاده شود.

این کارشناس مسؤول افزود: تاکنون چندین جلسه برای تدوین آیین‌نامه اجرایی این کمیته برگزار شده است. پس از تدوین و تصویب آیین‌نامه، این کمیته به صورت رسمی کارش را آغاز خواهد کرد.

امری کاظمی تصریح کرد: این همکاری و همگرایی بین سازمان‌های مرتبط با موضوع ژئوپارک در کشور موجب خواهد شد که در آینده مشکلاتی از قبیل تداخل مدیریت در مناطق حفاظت شده یا سایت‌های میراث جهانی با ژئوپارک‌ها به وجود نیاید.

 

وی درباره محدوده و قلمرو برنامه‌های این کمیته گفت: در آیین‌نامه اجرایی پیشنهاد شده که مناطق آزاد هم در محدوده اثر این آیین‌نامه قرار گیرند و بنابراین کل مناطق کشور در آینده از مزایای برنامه‌های این کمیته بهره‌مند خواهند شد.