بخش خصوصی بازویی برای خروج از رکود

  عضو اسبق اتاق بازرگانی تهران گفت: سیاست دولت برای واگذاری بخش خصوصی و خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در پساتحریم فرصت مناسب و خوبی است. سید‌کاظم دوست‌حسینی، در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین درباره شرایط آمادگی بخش خصوصی در پساتحریم اظهارنظر کرد و گفت: بخش خصوصی فارغ از مسایل پساتحریم‌، شرایط خود را درست کند و تصدی‌گری دولت […]

 

عضو اسبق اتاق بازرگانی تهران گفت: سیاست دولت برای واگذاری بخش خصوصی و خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در پساتحریم فرصت مناسب و خوبی است.

سید‌کاظم دوست‌حسینی، در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین درباره شرایط آمادگی بخش خصوصی در پساتحریم اظهارنظر کرد و گفت: بخش خصوصی فارغ از مسایل پساتحریم‌، شرایط خود را درست کند و تصدی‌گری دولت را کاهش دهد. بخش خصوصی برای مستقل شدن باید تلاش کند. شرایط تحریم بیش‌تر جنبه محدود کردن دولت بود. بخش خصوصی بیش‌تر می‌توانست فعالیت کند و تحریم‌ها محدودیت خیلی زیادی را برای این بخش ایجاد نکرد. در شرایط قبل از پساتحریم نمود بخش خصوصی بیش‌تر بود.‌

وی با تأکید بر این‌که بخش خصوصی می‌تواند در جذب سرمایه نقش مهمی داشته باشد، گفت : ‌ناگفته نماند که در حال حاضر شرایط بسیار بهتر شده است و فرصت خوبی برای بخش خصوصی است. سیاست دولت برای واگذاری بخش خصوصی و خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در پساتحریم فرصت مناسب و خوبی است. بخش خصوصی در همکاری خارجی می‌تواند تحول خوبی در جذب سرمایه‌گذارهای خارجی داشته باشد.‌

 

دوست‌حسینی در پاسخ به این‌که بخش خصوصی چقدر می‌تواند در خروج از رکود به دولت کمک کند، گفت: بستگی به این دارد که فعالیت‌های اقتصادی چگونه پیش رود. بخش خصوصی بهره‌وری زیادی دارد. در زمینه توسعه اقتصادی می‌تواند همراه باشد. بخش خصوصی باید بیش‌تر از توسعه کمی در توسعه کیفی عمل کند و به دولت در خروج از رکود کمک کند.