۱۸۳۱ مناقصه – شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری- کالا

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تامین کالا شماره ۰۶۴ /ت ک آج/۹۴ نوبت اول شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای کالای مشروحه ذیل را از طریق شرکتهای تامین‌کننده داخلی خریداری نماید: ۱- شرح مختصر کالای مورد نیاز: قطعات توربین نئوپیگنون شامل : FLAME DETECTOR-SEISMIC PROBE-VIBRATION PROBE-SERVO VALVE,… […]

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تامین کالا شماره ۰۶۴ /ت ک آج/۹۴

نوبت اول

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای کالای مشروحه ذیل را از طریق شرکتهای تامین‌کننده داخلی خریداری نماید:

۱- شرح مختصر کالای مورد نیاز:

قطعات توربین نئوپیگنون شامل :

FLAME DETECTOR-SEISMIC PROBE-VIBRATION PROBE-SERVO VALVE,…

۲- محل تحویل کالا: شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری- اداره تدارکات و امور کالا

۳-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی به مبلغ -/۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۴-شرایط متقاضی: توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاری شرکت ملی نفت ایران، داشتن شخصیت حقیقی/ حقوقی، شماره اقتصادی، توانایی مالی، ارائه سوابق کاری و همچنین مدارک و گواهینامه های مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

متقاضیان می‌توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم با مراجعه حضوری و یا پایگاه اطلاع رسانی زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضای کتبی خود را به همراه مدارک درخواستی حداکثر ظرف مدت ۱۴روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت ارزیابی کیفی و بررسی صلاحیت تامین‌کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه‌گزار تسلیم نمایند.

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و ارزیابی کیفی مناقصه‌گران طبق قانون برگزاری مناقصات از شرکتهای واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. ضمنا ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار است.

لازم به ذکر است کلیه مدارک ارائه شده باید از طریق مراجع ذیصلاح کپی برابر اصل شده ارسال گردد.

آدرس پایگاه اطلاع رسانی: http:// agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه‌ها ، مزایده‌ها

آدرس: استان خوزستان- شهرستان امیدیه بلوار نفت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری/ اداره تدارکات و امور کالا

فاکس:۰۶۱۵۲۶۲۲۶۸۳تلفن: ۰۶۱۵۲۶۲۳۴۹۲

روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

شماره مجوز: ۱۳۹۴٫۶۴۴۲