۱۸۳۱ مناقصه – شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد و حومه- تعمیرات و تجهیزات

آگهی مناقصه ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه برگزارکننده مبلغ ضمانتنامه(ریال) مهلت خرید اسناد آخرین مهلت تحویل و قرائت پیشنهادات ۱ ۴۶۸ نگهداری و تعمیرات تجهیزات و سیستم‌های UPS ، شارژر و باتری، مخابرات و AFC ، زیرساخت و سخت افزار خط یک شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد و حومه شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد و حومه ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

آگهی مناقصه

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

برگزارکننده

مبلغ ضمانتنامه(ریال)

مهلت خرید اسناد

آخرین مهلت تحویل و قرائت پیشنهادات

۱

۴۶۸

نگهداری و تعمیرات تجهیزات و سیستم‌های UPS ، شارژر و باتری، مخابرات و AFC ، زیرساخت و سخت افزار خط یک شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد و حومه

شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد و حومه

۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۱٫۱۱

۹۵٫۰۱٫۲۶

شرکت‌کنندگان می‌بایست نسبت به واریز مبلغ سیصد هزار ریال (۳۰۰٫۰۰۰) ریال به حساب شماره (۴۰۰۰۹۵۰۰۰) شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد و حومه نزد بانک تجارت شعبه مرکزی مشهد جهت خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس www.musroc.ir و www.ets.mashhad.ir مراجعه نمایید.

 

شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد و حومه