فیزیکدان ایرانی نسبیت انیشتین را به چالش کشید!

فیزیکدان ایرانی دانشگاه اوتاوا ثابت کرده که پرتوی نوری چرخشی در خلأ سرعت کم‌تری نسبت به نظریه نسبیت انیشتین دارد. این دستاورد مبنای محاسبات کوانتومی را دگرگون می‌کند. به گزارش مهر، نور در محیط خلأ با سرعت ثابت جهانی حرکت می‌کند اما تیمی از محققان دانشگاه اوتاوا به سرپرستی پروفسور ابراهیم کریمی ثابت کرده که […]

فیزیکدان ایرانی دانشگاه اوتاوا ثابت کرده که پرتوی نوری چرخشی در خلأ سرعت کم‌تری نسبت به نظریه نسبیت انیشتین دارد. این دستاورد مبنای محاسبات کوانتومی را دگرگون می‌کند.

به گزارش مهر، نور در محیط خلأ با سرعت ثابت جهانی حرکت می‌کند اما تیمی از محققان دانشگاه اوتاوا به سرپرستی پروفسور ابراهیم کریمی ثابت کرده که همیشه نیز چنین نیست. در واقع پروفسور کریمی و همکارانش نشان داده‌اند که نور چرخشی در خلأ به مراتب با سرعت کم‌تری نسبت به آن‌چه که در نظریه نسبیت انیشتین مطرح شده سیر می‌کند. در نتیجه باید گفت این دستاورد خیره‌کننده اثرات دگرگون‌کننده‌ای بر محاسبات و ارتباطات کوانتومی خواهد داشت.

این فیزیکدان ایرانی کشف کرده است که چنین پرتوی نوری در مقایسه با سرعت شناخته شده آن یعنی ۲۹۹ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۴۵۸ متر بر ثانیه (در خلاء) با سرعت کم‌تری حرکت می‌کند یعنی چیزی در حدود یک دهم درصد کم‌تر از پرتوی نور معمولی.

پروفسور کریمی در این خصوص می‌گوید: ما در خلال بررسی‌های دقیق خود متوجه شدیم که نور چرخشی در مقایسه با پرتوی نور معمولی با اندکی تأخیر به ردیاب می‌رسد.

این اختلاف زمانی بسیار اندک آن‌قدر کوتاه بوده که برای تشخیص دقیق آن به ابزارهای حساسی نیاز است.

پروفسور کریمی و همکارانش متوجه شده‌اند که این اختلاف زمانی در حدود یک دهم فمتوثانیه است. از این رو آن‌ها به سراغ روشی موسوم به مطالعه پالس‌های لیزری فوق کوتاه FROG رفتند.

 

آن‌ها در نتیجه این بررسی دقیق متوجه شدند که پرتوی نوری چرخشی در مقایسه با پرتوی نوری مستقیم ۲۳ فمتوثانیه تأخیر زمانی دارد.