۱۸۳۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد- آبرسانی لوداب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۲/۹۴ نوبت  دوم شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد لوله مورد نیاز پروژه آبرسانی لوداب را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خریداری نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان دعوت می‌گردد از تاریخ نشر نوبت اول این آگهی به مدت ۱۶ روز کاری قیمت پیشنهادی خود […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۲/۹۴

نوبت  دوم

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد لوله مورد نیاز پروژه آبرسانی لوداب را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خریداری نماید.

لذا از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان دعوت می‌گردد از تاریخ نشر نوبت اول این آگهی به مدت ۱۶ روز کاری قیمت پیشنهادی خود را همراه با ضمانتنامه معتبر بانکی

شرکت در فرآیند ارجاع کار (فرمت جدید) در یک پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه این شرکت به آدرس یاسوج خیابان ابن سینا ۱۱ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

کهگیلویه و بویراحمد ارسال نمایند

ردیف

موضوع مناقصه

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه معتبر بانکی شرکت در فرایند ارجاع کار  (ریال)

۱

 

 

 

خرید لوله فولادی۱۰ اینچ به ضخامت ۳۵/۶ میلیمتر بطول ۱۰۰۰۰ متر با اپوکسی سطح داخلی به ضخامت ۵۰۰ میکرون  وحمل به پای کار به آدرس یاسوج – لوداب

 

بویر احمد -لوداب

 

 

 

 

 

۵ درصد مبلغ پیشنهادی

 

 

 

 

 

 

۱- تاریخ تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۹

۲- تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۲۱

      ۳-   ضمناً بازگشایی پاکتهای مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت می‌گیرد .   

۴- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت : سه ماه شمسی

۵- هزینه حمل لوله تا پای کار (لوداب) و هزینه بازرسی توسط بازرس منتخب شرکت آّب و فاضلاب به عهده برنده مناقصه می‌باشد .

۶-به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء ، مخدوش، مبهم، مشروط، فاقد ضمانتنامه و فاقد لاک و مهر و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب

اثر داده نمی‌شود .

۷- هزینه درج دو نوبت آگهی و اصلاحات احتمالی و تجدید بعهده برنده مناقصه می‌باشد .

۸- متن این آگهی در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان به آدرسWWW.abfar-kb.ir و سایت ملی مناقصات iets.mporg.irوسایت سازمان بازرسی

درج گردیده است جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن ۳۳۲۴۵۰۲۶-۰۷۴ مهندس شهرخ پور تماس حاصل فرمائید.

                                                                                                            اداره امور قراردادها شرکت آب وفاضلاب روستایی استان

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۴٫۱۲٫۲۶

تاریخ نوبت دوم : ۹۵٫۰۱٫۱۵