توتال هم به جمع مناقصه‌گران «آزادگان» پیوست

اواخر اردیبهشت‌ماه امسال نخستین مناقصه نفتی به منظور انعقاد قرار‌داد همکاری برای توسعه میادین نفتی ایران برگزار می‌شود که به گفته یکی از معاونین شرکت ملی نفت برگزاری این مناقصات مبنای انعقاد تمام قرار‌دادهای نفتی خواهد بود. علی کاردر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ وضعیت برگزاری مناقصات در سال جدید عنوان کرد: همچنان مطالعه میادین […]

اواخر اردیبهشت‌ماه امسال نخستین مناقصه نفتی به منظور انعقاد قرار‌داد همکاری برای توسعه میادین نفتی ایران برگزار می‌شود که به گفته یکی از معاونین شرکت ملی نفت برگزاری این مناقصات مبنای انعقاد تمام قرار‌دادهای نفتی خواهد بود.

علی کاردر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ وضعیت برگزاری مناقصات در سال جدید عنوان کرد: همچنان مطالعه میادین از سوی شرکت‌های نفتی بین‌المللی در حال انجام است و در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه امسال باید منتظر برگزاری نخستین مناقصه نفتی باشیم.

وی با اشاره به این‌که نخستین مناقصات نفتی انتهای اردیبهشت‌ماه امسال برگزار خواهد شد، گفت: قرار‌داد محرمانگی با تجار به منظور اطلاعات فنی آزادگان است که به این شرکت داده شده است.

معاون سرمایه‌گذاری شرکت نفت تصریح کرد: همه قرار‌دادهای نفتی در قالب مناقصه امضاء خواهند شد.

کاردر درباره‌ امضای قرار‌داد محرمانگی با توتال در مورد میدان آزادگان افزود: این قرار‌داد تنها برای دادن اطلاعات فنی این میدان به این شرکت بوده است و محرمانگی آن به منظور تعهد این شرکت درمورد حفظ اطلاعات فنی آزادگان است.

 

وی ادامه داد: با این حال برای انتخاب شرکت فعال در آزادگان نیز مناقصه برگزار خواهد شد.