۱۸۳۲ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی- تهیه و توزیع غذا

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی     مناقصه شماره: ۱- ۹۵ دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد انجام امور تهیه و توزیع غذای بیمارستان امیرکبیر اراک را با مصالح و بصورت پرسی به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط و پس از ارزیابی کیفی واگذار نماید. مهلت خرید اسناد:  از مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۵ […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی

    مناقصه شماره: ۱- ۹۵

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد انجام امور تهیه و توزیع غذای بیمارستان امیرکبیر اراک را با مصالح و بصورت پرسی به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط و پس از ارزیابی کیفی واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد:  از مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۵ لغایت ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۱

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه۱۳۹۵٫۰۲٫۰۴

جلسه پرسش و پاسخ با متقاضیان: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۲ در دفتر مدیریت بیمارستان .

میزان سپرده شرکت درمناقصه: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به مبلغ ۱۳۰۶۹۵۰۰۰۰ ریال به حساب۱ -۱۶۱۳۴۳۰۳۰ بانک رفاه در وجه دانشگاه علوم پزشكي اراك.

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات: اراک خیابان شهید شیرودی میدان پرستار بیمارستان امیرکبیر ساختمان اداری طبقه دوم اموراداری و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: تاریخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۵ راس ساعت ۹ صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد.)حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت بازگشای پاکت‌ها ۲ شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.irمراجعه فرمایید.

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک