۱۸۳۲ مناقصه – دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه- نصب چیلر

آگهی  مناقصه عمومی  يك مرحله‌اي نوبت اول دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه در نظر دارد “ ساخت، نصب و راه اندازی چیلر اسکرو ۱۳۰ تن بیمارستان شهدای آسیابک زرندیه ساوه ” را  به شركت‌ها و مؤسسات داراي صلاحيت از طریق مبادي ذيربط واگذار نمايد. مهلت خريد اسناد: شنبه ۹۵٫۰۱٫۱۴ لغایت دوشنبه ۹۵٫۰۱٫۲۳ محل خريد اسناد: […]

آگهی  مناقصه عمومی  يك مرحله‌اي

نوبت اول

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه در نظر دارد “ ساخت، نصب و راه اندازی چیلر اسکرو ۱۳۰ تن بیمارستان شهدای آسیابک زرندیه ساوه ” را  به شركت‌ها و مؤسسات داراي صلاحيت از طریق مبادي ذيربط واگذار نمايد.

مهلت خريد اسناد: شنبه ۹۵٫۰۱٫۱۴ لغایت دوشنبه ۹۵٫۰۱٫۲۳

محل خريد اسناد: متقاضيان مي‌توانند جهت خريد اسناد مناقصه  به نشانی: ساوه – ابتدای خیابان  طالقانی – ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه –  واحد اداره خدمات پشتیبانی مراجعه و با ارائه معرفی‌نامه معتبر و مهر شرکت در قبال پرداخت مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال اسناد را دریافت نمایند.

مهلت ارسال پيشنهاد: تا پايان وقت اداري یکشنبه ۹۵٫۰۲٫۰۵ تحويل دبيرخانه حراست مركزي دانشکده به نشاني: ساوه – ابتدای خیابان طالقانی  – ستاد دانشکده علوم پزشكي ساوه – کد پستی:  ۳۹۱۸۶۹۸۷۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۵۸۷۱۶۳ و کد اقتصادی ۴۱۱۴۱۶۹۶۸۸۸۴

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ضمانت‌نامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه و يا واريز وجه نقد به شماره حساب ۴۹۶۰۵۸۱۹۴۰ بانک ملت شعبه مرکزی به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه. رمز واریز ۳۷۲۸۳ ( شبا ir700120000000004960581940 )

زمان و مكان گشايش پيشنهادات: تاريخ دوشنبه  ۹۵٫۰۲٫۰۶ رأس ساعت ۹ صبح در محل دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشكده علوم پزشكي ساوه به نشانی: ساوه –  ابتدای خیابان طالقانی. حضور مناقصه‌گران در جلسه بازگشايي پاكات همراه با معرفي‌نامه بلامانع مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۱- ۴۲۲۲۲۰۸۰ ۰۸۶ یا اداره خدمات پشتیبانی به شماره۴۲۲۱۹۸۴۴ تماس حاصل نموده و یا به سایت  دانشکده به نشانی  http://www.savehums.ac.irو یا به سایت ملی مناقصات به نشانی http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائيد.