۱۸۳۲مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر- احداث دیوار

آگهي فراخوان عمومي مناقصه مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير دستگاه نظارت:  مديريت ساخت و توسعه راه‌ها/ اداره نظارت بر ساخت راه هاي اصلي و فرعي رديف شماره مناقصه شرح عمليات بر آورد تقريبي «ريال» تضمين «ريال» نوع ضمانتنامه تاريخ دريافت اسناد مهلت تحويل اسناد تاريخ گشايش پاكات […]

آگهي فراخوان عمومي مناقصه

مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير

دستگاه نظارت:  مديريت ساخت و توسعه راه‌ها/ اداره نظارت بر ساخت راه هاي اصلي و فرعي

رديف

شماره مناقصه

شرح عمليات

بر آورد تقريبي

«ريال»

تضمين

«ريال»

نوع ضمانتنامه

تاريخ دريافت اسناد

مهلت تحويل اسناد

تاريخ گشايش پاكات

۱

۱/۹۵

احداث ديوار هدايت آب در محور نمازگاه – تنگ ارم

۳٫۰۳۷٫۹۱۹٫۳۳۶

۱۵۲٫۰۰۰۰۰۰

بانكي

۹۵٫۰۱٫۱۵

تا

۹۵٫۰۱٫۱۷

۹۵٫۰۱٫۲۸

۹۵٫۰۱٫۲۹

ساعت ۹ صبح

 

·   محل دريافت اسناد مناقصه: بوشهر ابتداي  بلوار سپهبد قرني- اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر– اداره پيمان و رسيدگي

·   محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره كل (ساختمان شماره دو)

·   حداقل شرايط مجاز براي دريافت اسناد:

– داشتن گواهي احراز رتبه ۵ راه و ترابري

·        مهلت تحويل اسناد تا  پايان وقت اداري  مورخ ۹۵٫۰۱٫۲۸ مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنماي http://iets.mporg.ir   مراجعه نماييد. در ضمن هزينه درج آگهي بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.