۱۸۳۲مناقصه – شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب- خرید اتصالات

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران موضوع: مناقصه عمومی دو مرحله‌ای مربوط به خرید اتصالات (فلنج) ۷۲ ک/۹۴- نوبت دوم شماره مجوز: ۱۳۹۴٫۶۴۰۱ شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در نظر دارد قلم کالایی فوق را با مشخصات و شرایط زیر جهت استفاده در منطقه تنگ بیجار از طریق برگزاری مناقصه عمومی  خریداری نماید. شرح مختصر کالا یا […]

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

موضوع: مناقصه عمومی دو مرحله‌ای مربوط به خرید اتصالات (فلنج)

۷۲ ک/۹۴- نوبت دوم

شماره مجوز: ۱۳۹۴٫۶۴۰۱

شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در نظر دارد قلم کالایی فوق را با مشخصات و شرایط زیر جهت استفاده در منطقه تنگ بیجار از طریق برگزاری مناقصه عمومی 

خریداری نماید.

شرح مختصر کالا یا مواد مورد نیاز:

*FLANG,C.S,FOR SOUR SERVICE,ALLOY STEEL

*ALL MATERIAL SHAKK BE FULLY IN ACCORDANCE WITH REQUIMENTS AS

MENTIONED IN NACE STANDARD MR-01-75 LATEST ISSUE, HIC&SSC TEST IS REQUIRED

 

ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ ۲۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد و ۱۵ % پیش پرداخت به برنده مناقصه در قبال ارائه ضمانت‌نامه بانکی قابل پرداخت خواهد بود.

متقاضیان دارای شخصیت حقوقی جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی می‌توانند بعد از دریافت کد عضویت ۵ رقمی (ایران کد) از تارنمای WWW.IRANCODE.IRحداکثر

تا ۷ روز پس از نشر آگهی نوبت دوم نسبت به ارسال نامه اعلام آمادگی از طریق نمابر به شماره ۰۸۳۳۸۳۸۱۶۲۳ اقدام نمایند در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر نیز 

می‌توانند به آدرس کرمانشاه- میدان نفت، بلوار زن، پلاک ۴۲ شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب، اداره تدارکات کالا مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۸۳۳۸۳۷۰۰۷۲ 

داخلی ۱۴۳ و ۱۱۰ تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب

WWW.WOGPC.IR

انتشار نوبت اول:۹۴٫۱۲٫۲۲

انتشار نوبت دوم: ۹۵٫۰۱٫۱۵