کمبود شدید منابع آبی در قاره آسیا تا سال ۲۰۵۰

  بررسی‌ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۵۰ کشورهای آسیایی از کمبود شدید آب رنج خواهند برد. به گزارش ایسنا، به گفته کارشناسان، رشد اقتصادی و افزایش جمعیت در کنار تغییرات آب و هوایی می‌تواند به کمبود شدید آب در کشورهای آسیایی تا سال ۲۰۵۰ منجر شود. کارشناسان با استفاده از مدلسازی‌های دقیق […]

 

بررسی‌ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۵۰ کشورهای آسیایی از کمبود شدید آب رنج خواهند برد.

به گزارش ایسنا، به گفته کارشناسان، رشد اقتصادی و افزایش جمعیت در کنار تغییرات آب و هوایی می‌تواند به کمبود شدید آب در کشورهای آسیایی تا سال ۲۰۵۰ منجر شود.

کارشناسان با استفاده از مدلسازی‌های دقیق به این نتیجه رسیدند که خطر جدی کمبود آب در بسیاری از مناطق آسیا و محل زندگی حدود نیمی از جمعیت جهان وجود خواهد داشت.

در این بررسی آمده‌ است طی ۳۵ سال آینده افزایش جمعیت، رشد اقتصادی و تغییرات آب و هوایی موجب می‌شود حدود یک میلیارد نفر دیگر از مردم در مقایسه با امروز با کمبود آب مواجه شوند.

 

به گزارش شبکه اخبار محیط‌زیست، همچنین در حالیکه تغییرات آب و هوایی تأثیرات جدی بر ذخایر آبی در بسیاری از مناطق جهان می‌گذارد، محققان بر این باورند که رشد اقتصادی و افزایش جمعیت انسان‌ها مشکل کمبود آب را جدی‌تر خواهد کرد.