تکیه بر سرمایه قراردادهای جدید نفتی از نیمه دوم سال

  اگرچه سال جاری سال انعقاد قراردادهای جدید نفتی آن هم در قالبی تازه خواهد بود، شرکت ملی نفت برنامه‌های نیمه نخست امسال را با تکیه بر منابع داخلی و سرمایه‌های حاصل از قراردادهای گذشته این شرکت تدوین کرده است و تکیه بر سرمایه‌های جدیدی که قرار است وارد کشور شود از نیمه دوم سال […]

 

اگرچه سال جاری سال انعقاد قراردادهای جدید نفتی آن هم در قالبی تازه خواهد بود، شرکت ملی نفت برنامه‌های نیمه نخست امسال را با تکیه بر منابع داخلی و سرمایه‌های حاصل از قراردادهای گذشته این شرکت تدوین کرده است و تکیه بر سرمایه‌های جدیدی که قرار است وارد کشور شود از نیمه دوم سال صورت می‌گیرد.

معاون مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت نفت در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ مهم‌ترین اولویت‌های کاری این شرکت در سال جاری عنوان کرد: با توجه به نام‌گذاری امسال با نام اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه‌های این شرکت پیگیری‌ رویکرد‌‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی است.

به گفته مشتاقعلی گوهری افزایش ظرفیت تولید نفت، توسعه استخراج و بهره‌برداری از میادین مشترک و پیگیری رویکرد‌‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی در راستای عملی‌کردن سیاست‌های آن از مهم‌ترین سرفصل‌های کار شرکت ملی نفت در سال پیش‌رو است.

امسال سال اجرای اقتصاد مقاومتی است

وی با اشاره به این‌که در سال گذشته بیش‌تر کار مطالعه، بررسی و تبیین برنامه‌های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته بود، عنوان کرد: امسال بیش‌تر به اقتصاد مقاومتی با رویکرد اجرایی و عملیاتی توجه می‌شود.

وی ادامه داد: ضمن این‌که اقتصاد مقاومتی مسأله‌ای فرابخشی و جمعی است و عمل به آن فراتر از دولت پیش می‌رود و کل کشور و نظام باید آن را اجرایی کنند. حوزه نفت نیز باید سهم خود را در این بین داشته باشد.

معاون مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت نفت همچنین اظهار کرد: سال گذشته پروژه مطالعاتی تحت عنوان پیگیری و بررسی راهبرد‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی با همکاری مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت صورت گرفت که در آن روش کار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش نفت بررسی شد و امسال خروجی این طرح مطالعاتی به عمل نزدیک می‌شود.

گوهری ادامه داد: با این حال تمام بخش‌های نظام به ویژه نظام بانکی بخش توسعه صادرات و حوزه اقتصاد کلان باید در زمینه‌ اجرای اقتصاد مقاومتی فعالیت کنند.

وی درباره‌ میزان اهمیت جذب سرمایه‌های خارجی و وابستگی برنامه‌های نفتی ایران به این سرمایه‌ها در سال جاری اظهار کرد: قرار است امسال جذب سرمایه از خارج از کشور در راستای قرار‌دادهای IPC دنبال شده و انتقال فن‌آوری و سرمایه خارجی در بستر این قرار‌داد‌ها صورت گیرد.

معاون مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت نفت در ادامه تصریح کرد: با این حال برنامه‌های شرکت نفت در نیمه نخست امسال بیش‌تر به منابع داخلی اعم از بانکی، صندوق توسعه و اوراق مشارکت و همچنین آن بخش از سرمایه‌ای که از قرار‌داد‌های موجود بیع‌متقابل به دست می‌آید، تکیه دارد.

 

گوهری خاطر نشان کرد: برنامه‌های شرکت نفت در نیمه دوم امسال با تکیه بر جذب سرمایه از طریق قرار‌داد‌های جدید نفتی خواهد بود.