دغدغه اصلی تولیدکنندگان بعد از لغو تحریم‌ها چیست؟

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن ‌و تجارت می‌گوید: ‌بعد از لغو تحریم‌ها انتظار می‌رود که بخش خصوصی روی محورهای اصلی کار خود همچون افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری، رقابت و رضایت مصرف‌کننده تمرکز کند.‌ محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به اقتصاد پس از لغو تحریم‌ها اظهار‌ داشت: ‌ما باید قبول کنیم که تحریم‌های ظالمانه، […]

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن ‌و تجارت می‌گوید: ‌بعد از لغو تحریم‌ها انتظار می‌رود که بخش خصوصی روی محورهای اصلی کار خود همچون افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری، رقابت و رضایت مصرف‌کننده تمرکز کند.‌ محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به اقتصاد پس از لغو تحریم‌ها اظهار‌ داشت: ‌ما باید قبول کنیم که تحریم‌های ظالمانه، عملاً باعث شده بود که فضای کاری و تعاملات تجاری بخش خصوصی تحت‌تأثیر قرار گیرد و بخش خصوصی برای انجام مراودات تجاری، سرمایه‌گذاری‌ها، کسب‌وکار و امور تولیدی درگیر مسایل و مشکلاتی بود، اما نباید این مسایل و مشکلات بروز پیدا می‌کرد.‌ وی افزود: ‌دغدغه یک تولیدکننده باید تولید، ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها باشد؛ نه این‌که برای مسایل و مشکلات از قبیل این‌که چگونه ارز در اختیار بگیرد، چگونه مراودات تجاری خود را دنبال کنند و یا برای انجام مراودات تجاری خود چگونه تأمین مالی و فعل و انفعالات مالی را دنبال کند، وقت بگذارد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن‌ و تجارت تصریح‌ کرد: ‌این‌‌ها مسایل واقعی بخش خصوصی که نبودند، این‌‌ها مسایل و مشکلاتی بودند که عملاً بعد از اعمال محدودیت‌های بین‌المللی برای بخش خصوصی ایجاد شده بود.‌ دودانگه متذکر‌شد: ‌به‌طور طبیعی اگر فضا، فضای عادی و طبیعی اقتصادی باشد و تحریم‌ها برداشته شود، انتظار می‌رود دغدغه بخش خصوصی، فعالیت‌های اصلی خودش باشد؛ مثل افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری، رقابت و نیز راضی نگه داشتن مصرف‌کننده به عنوان مشتری نهایی و همین‌طور صادرات غیرنفتی. وی خاطرنشان‌کرد: ‌بر این اساس، بعد از لغو تحریم‌ها انتظار می‌رود که بخش خصوصی روی محورهای اصلی کار خود تمرکز کند و دغدغه‌هایی که در این مدت برایش ایجاد شده بود، برطرف شود.