مرکز آمار مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور شد

    اهل بهارستان در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مرکز آمار ایران را به عنوان مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور تعیین کردند. به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ۱۳۲ […]

 

 

اهل بهارستان در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مرکز آمار ایران را به عنوان مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور تعیین کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ۱۳۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده ۱۰ لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور موافقت کردند.

در ماده ۱۰ لایحه فوق آمده است:

الف- شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و براساس بند(۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.

ب- آزمایش اجباری برای تأیید سلامت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سلامت است.

گفتنی است نمایندگان مردم در خانه ملت در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ۱۱۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده ۱۱ نیز موافقت کردند.

در ماده ۱۱ لایحه مذکور آمده است که به‌منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:

الف- مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

ب- مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین با رعایت استاندارد‌ها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای‌عالی آمار ایران برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌‌الاجرا است.

 

پ- دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای‌عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این‌صورت آمار منتشرشده آمار تخصصی رسمی است.