۱۸۳۴ مناقصه – شهرداری مریوان- احداث مجتمع تجاری خدماتی

فراخوان مسابقه معماری نوبت اول شهرداری مریوان در نظر دارد اقدام به احداث مجتمع تجاری خدماتی در هفت طبقه واقع در ضلع جنوب شرقی پارک ملت شهر مریوان نماید. لذا مشاورین ذیربط با حداقل پایه سه در رشته طراحی ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری می‌توانند بصورت حضوری یا مراجعه به وب سایت معاونت سرمایه‌گذاری شهرداری مریوان به آدرس www.investmarivan.ir نسبت به […]

فراخوان مسابقه معماری

نوبت اول

شهرداری مریوان در نظر دارد اقدام به احداث مجتمع تجاری خدماتی در هفت طبقه واقع در ضلع جنوب شرقی پارک ملت شهر مریوان نماید. لذا مشاورین ذیربط با حداقل پایه

سه در رشته طراحی ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری می‌توانند بصورت حضوری یا مراجعه به وب سایت معاونت سرمایه‌گذاری شهرداری مریوان به

آدرس www.investmarivan.ir نسبت به دریافت فرم شرایط فراخوان و فایل موقعیت ملک مورد طراحی و تهیه موارد لازم و عودت به دبیرخانه مرکزی شهرداری

مریوان حداکثر تا روز دوشنبه مورخه ۹۵٫۰۲٫۲۰ اقدام نمایند.

شماره تماس: ۳۴۵۹۳۷۹۲- ۰۸۷

فواد کریمی – شهردار مریوان