ترک‌تشریفات با امضای نوبخت؟!

  شهره حقی: سیدصولت مرتضوی گفت: نوبخت برای اولین بار ترک‌تشریفات را بدون امضای وزارت کشور تأیید کرد. به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده شهردار مشهد اظهارکرد: یکی از کارهای بزرگ انجام‌شده در سال گذشته، ترک‌تشریفات خط ۳ قطار شهری بود؛ با این‌که این ترک‌تشریفات را وزیر کشور امضا نکرد اما آقای نوبخت برای اولین بار ترک‌تشریفات […]

 

شهره حقی: سیدصولت مرتضوی گفت: نوبخت برای اولین بار ترک‌تشریفات را بدون امضای وزارت کشور تأیید کرد.

به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده شهردار مشهد اظهارکرد: یکی از کارهای بزرگ انجام‌شده در سال گذشته، ترک‌تشریفات خط ۳ قطار شهری بود؛ با این‌که این ترک‌تشریفات را وزیر کشور امضا نکرد اما آقای نوبخت برای اولین بار ترک‌تشریفات را بدون امضای وزارت کشور تأیید کرد.

وی افزود: ۲۱ فروردین‌ماه سال‌جاری، آغاز عملیات حفاری خط ۳ قطار شهری مشهد است.

شهردار مشهد سال ۹۵ را سال افتتاح زنجیره‌ای پروژه‌ها دانست و افزود: سال گذشته هیچ پروژه‌ای تعطیل نشد و سال جاری نیز سال افتتاح زنجیره‌ای ابر پروژه‌های شهری است.

صولتی بیان‌کرد: با این‌که از آماده‌شدن ناوگان خط ۲ قطار شهری صحبت به میان می‌آوردیم اما از این موضوع اطمینان قلبی نداشته و در این مورد دغدغه داشتیم اما با همت همه این کار انجام شد و در حال حاضر ۳ رام قطار در حال حرکت به سمت ایران است.

 

شهردار مشهد با بیان این‌که در پایان سال گذشته، منابع ما در صندوق توسعه ملی که زمان انقضای آن فرارسیده بود برای خرید ناوگان قطار شهری آزاد شد، گفت: از این‌رو ما موفق به اخذ مجوز انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت قطار شهری شدیم که چند میلیارد از آن‌هم در یک روز انتشار به فروش رسید.