۱۸۳۴ مناقصه – شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری- خدمات مکانیک

فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) مناقصه یک مرحله‌ای شماره م م آ ج /۰۰۸۲/۹۴ شماره مجوز: ۱۳۹۵٫۵۱ نوبت اول مربوط به انجام خدمات مکانیک تعمیرات دستگاهها، جوشکار، بنا، تنظیفات و آبدارخانه‌های واحدهای تابعه اداره خدمات عملیات (فاز ۱) الف-شرح مختصر خدمات: -خدمات توسط ۲۹ نفر روز صورت می پذیرد. -تامین کلیه ابزار کار مورد نیاز بعهده […]

فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده)

مناقصه یک مرحله‌ای شماره م م آ ج /۰۰۸۲/۹۴

شماره مجوز: ۱۳۹۵٫۵۱

نوبت اول

مربوط به انجام خدمات مکانیک تعمیرات دستگاهها، جوشکار، بنا، تنظیفات و آبدارخانه‌های واحدهای تابعه اداره خدمات عملیات (فاز ۱)

الف-شرح مختصر خدمات:

-خدمات توسط ۲۹ نفر روز صورت می پذیرد.

-تامین کلیه ابزار کار مورد نیاز بعهده کارفرما می‌باشد.

ب- برآورد کارفرما/ محل و مدت انجام خدمات:

محل انجام خدمات حوزه عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری به شعاع ۷۰ کیلومتری شهرستان امیدیه می‌باشد.

مدت انجام خدمات یکسال شمسی می‌باشد.

همچنین برآورد تقریبی کارفرما معادل ۹٫۵۲۷٫۶۹۳٫۶۶۳ ریال بدون احتساب درصد سهم و هزینه مدیریت پیمانکار می‌باشد.

ج- شرایط مناقصه گران متقاضی:

داشتن گواهی صلاحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ ۴۷۶٫۳۸۵٫۰۰۰ ریال و همچنین ۱۰ درصد مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) بعنوان تضمین انجام تعهدات می‌باشد.

ارائه اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات مربوطه

ه- محل، زمان و مهلت دریافت مدارک مناقصه‌گران:

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم، آمادگی خود را بصورت کتبی به آدرس ذیل الذکر اعلام نمایند. ضمنا

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۸ و زمان گشایش پیشنهادها روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۰۸ می باشد.

نشانی محل اعلام آمادگی و دریافت اسنادو گشایش پیشنهادات: خوزستان- امیدیه – محوطه صنعتی – ساختمان ۳۰۰- اتاق ۳۰۳ و ۳۰۲–تلفن  ۰۶۱۵۲۶۲۲۷۷۰۱ و ۰۶۱۵۲۶۲۰۰۳۸

http:/ iets.mporg.ir   ,  www.shana.ir   ,   www.nisoc.ir

روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری