حل معمای مدیریت احساسات توسط مغز

  دانشمندان گامی دیگر به سوی درک ناشناخته‌های مغز در چگونگی مدیریت احساسات برداشتند. به گزارش مهر، درک این واقعیت هیجان انگیز که مغز به عنوان مرکز فرماندهی بدن آن هم با ساختاری پیچیده و ناشناخته چگونه احساسات مختلف را تجزیه و تحلیل و مدیریت می‌کند همواره برای دانشمندان جذاب و سؤال برانگیز بوده است. […]

 

دانشمندان گامی دیگر به سوی درک ناشناخته‌های مغز در چگونگی مدیریت احساسات برداشتند.

به گزارش مهر، درک این واقعیت هیجان انگیز که مغز به عنوان مرکز فرماندهی بدن آن هم با ساختاری پیچیده و ناشناخته چگونه احساسات مختلف را تجزیه و تحلیل و مدیریت می‌کند همواره برای دانشمندان جذاب و سؤال برانگیز بوده است.

اکنون تیمی از دانشمندان دانشگاه MIT به پیشرفت‌هایی در این زمینه دست یافته‌اند. آن‌ها موفق به تشخیص دو ارتباط نورونی در مناطق آمیگلادای مغز شده‌اند که رویدادهای احساسی منفی و مثبت را پردازش می‌کند.

این دانشمندان توانستند با استفاده از نوعی پروتئین حساس به نور گروه‌های نورونی را برچسب‌گذاری کنند. در خلال این بررسی‌ها مشخص شد که نورون‌های مورد نظر از کانال‌های پیچیده اما موازی نسبت به موقعیت‌هایی که فرد در آن قرار می‌گیرد واکنش‌های متفاوتی از خود بروز می‌دهند.

این یافته نشان داد که برخی نورون‌ها در یکی از این ارتباطات نورونی در قبال نوعی احساس خاص به هیجان آمده و این درحالی است که برخی نورون‌های دیگر با بروز واکنشی متفاوت مانع از بروز احساسات هیجانی می‌شوند.

دانشمندان دانشگاه MIT به این باور رسیده‌اند که برآیند این نوع واکنش‌های نورونی در یک کانال است که می‌تواند به مدیریت احساسات مختلف توسط مغز منجر شود.

البته این تحقیقات هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و دانشمندان تلاش می‌کنند تا با نفوذ به اعماق ناشناخته مغز گروه‌های نورونی به خصوص و تأثیرگذار را شناسایی کنند.

 

درصورت کسب موفقیت‌های بیش‌تر در این عرصه می‌توان امیدوار بود که توضیح منطقی برای عوامل تأثیرگذار بر سلامت روحی روانی ارایه کرد.