اقتصاد مقاومتی را چگونه آغاز کنیم؟

  بعد از ۵ برنامه توسعه‌ای در کشور، به زعم کارشناسان متأسفانه به آن‌چه شایسته و بایسته ایران با این ظرفیت‌های خدادادی و نیروهای مستعد و توانمند و نیروهای جوان است، دست نیافته‌ایم. برای رسیدن به مقصود و مطلوب مورد نظر از دید سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد پیش از هر اقدامی […]

 

بعد از ۵ برنامه توسعه‌ای در کشور، به زعم کارشناسان متأسفانه به آن‌چه شایسته و بایسته ایران با این ظرفیت‌های خدادادی و نیروهای مستعد و توانمند و نیروهای جوان است، دست نیافته‌ایم.

برای رسیدن به مقصود و مطلوب مورد نظر از دید سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد پیش از هر اقدامی و عملی باید به درک و فهم مشترک از وضع موجود داشته باشیم.

به‌ویژه این‌که باید بدانیم برای رسیدن به مقصود مورد نظر هیچ راهی نداریم جز این‌که به چارچوب‌های قانونی کشور در محدوده قانون اساسی تن داده و هیچ مصلحتی را جز قانونمندی در دایره این میثاق و آرمان ملی بر نتابیم.

تا زمانی که با موضوعات و مسایل مدیریتی اجرایی کشور بخواهیم احساسی برخورد کنیم، واضح است که به حاشیه خواهیم رفت و انحراف‌‌ها آغاز خواهد شد.

برای اقدام و عمل در مسیر اقتصاد مقاومتی عالمان، نخبگان، مداحان، نظامیان و سیاسیون، مبلغین، رسانه‌ها و در یک کلام همه ایرانیان باید به درک و فهم مشترک برسند وگرنه رفتارهای دوگانه و چندگانه هر کدام از اقشار و سازمان‌ها و نهاد‌‌ها به تنهایی می‌تواند تار و پود اقتصاد کشور را دچار بحران و بی‌ثباتی کند و برنامه‌ها و مدیریت‌ها را دچار چالش کند.

همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی در رهنمودهای خویش در حرم رضوی اشاره کردند، دولت بایستی گزارشی از وضع موجود اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف اشتغال، بیکاری، رکود، سرمایه‌گذاری، واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل و… را با شفافیت کامل ارایه دهد تا همگان عمق مشکلات و اهمیت پرداختن به اقتصاد مقاومتی را درک کنند.

به نظر می‌رسد اولین گام قبل از هر اقدام و عملی، اطلاع‌رسانی و تبیین وضعیت موجود در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، تجارت و صادرات و واردات و…. می‌باشد.

مهم‌ترین راهبرد جمهوری اسلامی بایستی در این گام تبیین شرایط موجود و بعد از آن برنامه‌ریزی در مسیر حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل جمعی و همه جانبه و جهادگونه تحت فرماندهی دولت و در چارچوب وظایف قانونی و مسؤولیتی است.

رسیدن به این مقصود را نه فقط یک گروه؛ یک جناح و عده‌ای محدود و معدود نمی‌توانند به تنهایی محقق کنند، بلکه ضرورت دارد همه ایرانیان، دولت و مجلس و ارکان مختلف جمهوری اسلامی بسیج شوند تا در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت همه جانبه آغاز شود.

رسانه‌های جمعی به عنوان رکن چهارم جمهوری فارغ از نگاه‌های جناحی و گروهی و حزبی، ضرورت دارد فرایند رسیدن به آن را رصد و پیگیری کنند.

 

پس نخستین گام در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، رسیدن به درک و فهم مشترک همگان در تبیین وضع موجود و تفاهم بر روی اعداد و شاخص‌‌ها و در گام بعد تبیین برنامه‌های اجرایی سال ۱۳۹۵ برای رسیدن به شاخص‌های قابل اجراست.