۱۸۳۵ مناقصه – شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان- خرید اقلام

آگهی مناقصه عمومی مناقصه شماره ۵ – ۴ -۳-۲-۱/۹۵ شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان در نظر دارد خريد اقلام و انجام امور مندرج در جدول ذیل را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. شماره نوع مناقصه موضوع مناقصه توضیحات ۹۵/ ۱ دو مرحله‌اي تامين نيروي تخليه و بارگيري مورد نياز شرکت […]

آگهی مناقصه عمومی

مناقصه شماره ۵ – ۴ -۳-۲-۱/۹۵

شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان در نظر دارد خريد اقلام و انجام امور مندرج در جدول ذیل را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

شماره

نوع مناقصه

موضوع مناقصه

توضیحات

۹۵/ ۱

دو مرحله‌اي

تامين نيروي تخليه و بارگيري مورد نياز شرکت

به شرح برگ شرایط مناقصه

۲/۹۵

دو مرحله‌اي

تامين نيروي خدماتي مورد نياز شرکت

به شرح برگ شرایط مناقصه

۳/۹۵

دو مرحله‌اي

خريد ليبل شرينگ PVC ماست دبه و بطري شير

به شرح برگ شرایط مناقصه

۴/۹۵

دو مرحله‌اي

خريد بطري پت شير ۹۴۶ سي سي دهانه ۳۸ بهمراه درب مربوطه

به شرح برگ شرایط مناقصه

۵/۹۵

دو مرحله‌اي

خريد سطل IML در اوزان ۱۵۰۰ و ۱۶۰۰ گرمي

به شرح برگ شرایط مناقصه

داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مناقصه همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به نشانی: همدان، بلوار بسیج مراجعه نمایند و پیشنهادات
 
خود را در پاکت‌های لاک و مهر شده  حداکثر تا مهلت مقرر در برگ شرايط  مناقصه به دبیرخانه این شرکت تسلیم و رسید دریافت نمایند. همچنین داوطلبان شرکت در مناقصه
 
 
می‌توانند جهت اطلاع از شرایط مناقصه به سایت‌هاي شرکت، به نشانی www.avisadairy.com يا  www.hamedan.irandairy.ir مراجعه نمایند

تلفن تماس : ۳۲۵۶۹۱۷۸-۰۸۱

شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان