۱۸۳۵ مناقصه – شركت توليدي سيمان فيروزكوه- حمل مواد معدنی

آگهي مناقصه عمومي شركت سيمان فيروزكوه در نظر دارد اجراي عمليات استخراج، بارگيري و حمل مواد معدني، معدن كارخانه خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج گرديده ‌است. جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه به پايگاه اينترنتي شركت […]

آگهي مناقصه عمومي

شركت سيمان فيروزكوه در نظر دارد اجراي عمليات استخراج، بارگيري و حمل مواد معدني، معدن كارخانه خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج گرديده ‌است. جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه به پايگاه اينترنتي شركت به آدرس www.fikcc.com بخش مزايده و مناقصه مراجعه و يا با شماره تلفن زير تماس حاصل نماييد.

 

تلفن تماس: ۴-۷۶۴۴۱۴۶۲ – ۰۲۱  داخلي :۱۳۹- خط مستقيم:۷۶۴۴۱۲۸۱