خورشید سیاره نهم منظومه شمسی را دزدیده است!

    گروهی از اخترشناسان به این باور رسیده‌اند که احتمالاً خورشید سیاره نهم منظومه شمسی را از ستاره‌ای دیگر به سرقت برده است. به گزارش مهر، این اخترشناسان معتقدند سیاره نهم که در لبه منظومه شمسی قرار گرفته احتمالاً متعلق به سیستم ستاره‌ای دیگری بوده و باید آن را در دسته سیارات فراخورشیدی قرارداد […]

 

 

گروهی از اخترشناسان به این باور رسیده‌اند که احتمالاً خورشید سیاره نهم منظومه شمسی را از ستاره‌ای دیگر به سرقت برده است.

به گزارش مهر، این اخترشناسان معتقدند سیاره نهم که در لبه منظومه شمسی قرار گرفته احتمالاً متعلق به سیستم ستاره‌ای دیگری بوده و باید آن را در دسته سیارات فراخورشیدی قرارداد اما گویا توسط ستاره درخشان منظومه شمسی به سرقت رفته است!

در ژانویه گذشته بود که دو محقق اخترشناس از دستیابی به شواهدی خبر دادند که نشان می‌دهد سیاره دیده نشده‌ای که حدود ۱۰ برابر زمین جرم دارد، در لبه منظومه شمسی جای گرفته است.

در همان زمان بسیاری از اخترشناسان بحث درباره این موضوع را آغاز کردند که چطور این امکان وجود داشته که سیاره نهم از مناطق درونی منظومه شمسی راهی لبه آن شود؟

اما اکنون تیمی دیگر از اخترشناسان باور کاملاً متفاوتی را مطرح کرده‌اند. آن‌‌ها می‌گویند که این سیاره به احتمال فراوان در سیستم ستاره در حال گذری قرار داشته که خورشید آن را جذب خود کرده است.

اخترشناسانی در سوئد با استفاده از شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای به این نتیجه رسیده‌اند.

 

آن‌‌ها برای بررسی صحت این موضوع تقابل میان منظومه شمسی و هر سیستم ستاره‌ای در حال عبور را مورد مطالعه دقیق قرارداده و به این نتیجه رسیدند که اگر چنین سیستم مجاوری دارای سیاره‌ای با مدار حرکتی وسیع باشد امکان به سرقت رفتن آن توسط خورشید حدود ۵۰ درصد است.