کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه روستایی در اسفند ماه ۱۳۹۴

  مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه روستایی برای اسفند ماه ۱۳۹۴ را ۷٫۸ درصد اعلام کرد که نسبت به نرخ ۸ درصد بهمن ماه، کاهش دارد. به گزارش ایرنا، شاخص کل (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در اسفند ماه امسال عدد ۲۳۳ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه پیش از آن ۰٫۳ درصد افزایش […]

 

مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه روستایی برای اسفند ماه ۱۳۹۴ را ۷٫۸ درصد اعلام کرد که نسبت به نرخ ۸ درصد بهمن ماه، کاهش دارد.

به گزارش ایرنا، شاخص کل (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در اسفند ماه امسال عدد ۲۳۳ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه پیش از آن ۰٫۳ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) ۷٫۸ درصد است که نسبت به آمار بهمن ماه (۸٫۰) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل تورم روستایی در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه نسبت به دوره مشابه پارسال ۱۰٫۶ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

براساس این آمار، شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۵۴٫۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۴ درصد افزایش دارد. همچنین شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» در اسفند ماه به عدد ۲۵۱٫۲ رسید که نسبت به ماه گذشته ۰٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» نیز نسبت به ماه مشابه پارسال ۶٫۹ درصد افزایش دارد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۰٫۲ درصد است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌‌ها و دخانیات» در اسفندماه نسبت به ماه مشابه پارسال ۶٫۷ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ درصد تغییرات این گروه در ۱۲ماه منتهی به اسفندماه نسبت به دوره مشابه پارسال ۹٫۸درصد است و نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه به میزان ۱۰ درصد کاهش یافته است.

همچنین شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در اسفند ماه ۹۴ به رقم ۲۱۸٫۸ رسید که ۰٫۳ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش نشان می‌دهد.

 

میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸٫۷ درصد بوده و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه پارسال این گروه ۱۱٫۲ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۹۴ نزدیک به ۱۱٫۸ درصد کاهش یافته است.