اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران ۱۸-۰۱-۹۵

برای دریافت رایگان آخرین شماره اطلاعات مناقصه و مزایده کلیک کنید     تعداد مناقصات  ۱۶۳   تعداد مزایدات ۱۹۷     تعداد خرید خدمات ۱

برای دریافت رایگان آخرین شماره اطلاعات مناقصه و مزایده کلیک کنید

 

 

تعداد مناقصات  ۱۶۳   تعداد مزایدات ۱۹۷     تعداد خرید خدمات ۱