۱۸۳۶ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی- فعالیتهای مشترکین و امور اداری

           “آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای”          شماره ۱۱۲۸۸نوبت اول شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی درنظردارد انجام فعالیتهای برونسپاری فعالیتهای بهره‌برداری، مشترکین و امور اداری شهر نهبندان وشوسف را به مدت ۱ سال(۱۲ ماه) به پیمان واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی که دارای گواهی صلاحیت از سازمان کار و […]

           “آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای”         

شماره ۱۱۲۸۸نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی درنظردارد انجام فعالیتهای برونسپاری فعالیتهای بهره‌برداری، مشترکین و امور اداری شهر نهبندان وشوسف را به مدت ۱ سال(۱۲ ماه) به پیمان واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی که دارای گواهی صلاحیت از سازمان کار و رفاه و تامین اجتماعی و گواهی صلاحیت رشته آب و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی می‌باشند، دعوت می‌شود جهت تهیه اسناد ارزیابی و دعوتنامه و اطلاع از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت ۴ روز به دفتر قراردادهای شرکت واقع در بیرجند: بلوار شهدای عبادی روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایتهای درج شده در آگهی و یا با شماره تلفن:۳۲۲۳۴۰۱۳-۰۵۶ تماس حاصل فرمایند.

۱-    زمان و محل دریافت اسناد:دفتر قراردادها و سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آبفا، ۴ روز پس ازدرج آگهی مناقصه نوبت دوم.

۲-    زمان و محل تحویل اسناد:تاریخ۹۵٫۰۲٫۱۳ در پاکتهای لاک و مهر شده به دبیرخانه ستاد تحویل شود.

۳-    محل و زمان بازگشایی پاکات ارزیابی و پیشنهادات قیمت: اتاق جلسات شرکت در تاریخ۹۵٫۰۲٫۱۴خواهد بود.

تعداد شرکت‌کنندگان میبایست ۴ مناقصه‌گر بوده، لازم بذکر است شرکتهایی که امتیاز ۶۵ به بالا را در ارزیابی کسب نمایند پاکت پیشنهاد قیمت آنها بازگشائی خواهد شد.

     ۴ -میزان تضمین شرکت درمناقصه۹۴٫۲۶۵٫۷۰۰ریال که می‌بایست بصورت ضمانتنامه بانکی و چک تضمین شده بانکی تحویل شود.

     ۵- برآورد اولیه:۱٫۸۸۵٫۳۱۴٫۰۰۰ریال که از محل اعتبارات جاری – سرمایه‌ای(طرحهای غیرعمرانی)تامین شده است.

۶-    اسناد ارزیابی و دعوتنامه و مستندات مناقصه از طریق سایت آب و فاضلاب خراسان جنوبی قابل دریافت خواهدبود./

WWW.abfa-khj.ir     http://iets.mporg.ir

۷-    هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

دفتر قراردادها شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی