۱۸۳۶ مناقصه – شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد – خرید یک دستگاه مکنده صنعتی

نوبت دوم-فراخوان تمديد مرتبه اول مناقصه شماره ۴۹۳۸-۳-۴۱۰۹۸ (خريد يك دستگاه مكنده صنعتي با توان مكش، شارژ و تخليه ۲۰ تن مواد در ساعت (توليد يا مونتاژ داخل كشور)) ۱- نوع مناقصه : دو مرحله‌ای .  ۲- نوع فراخوان : عمومی .  ۳ – نام ونشاني مناقصه‌گذار : شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد (SGPC) به آدرس: […]

نوبت دوم-فراخوان تمديد مرتبه اول مناقصه شماره ۴۹۳۸-۳-۴۱۰۹۸

(خريد يك دستگاه مكنده صنعتي با توان مكش، شارژ و تخليه ۲۰ تن مواد در ساعت (توليد يا مونتاژ داخل كشور))

۱- نوع مناقصه : دو مرحله‌ای .

 ۲- نوع فراخوان : عمومی .

 ۳ – نام ونشاني مناقصه‌گذار : شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد (SGPCبه آدرس: مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره ۲۵۵ ،

شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد– دبيرخانه كميسيون مناقصات.

۴- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: تضمين‌هاي اعلام شده در آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي به مبلغ ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰  ريال (يكصد و پانزده ميليون ریال)

 ۵- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي‌توانند تا پايان وقت اداري مورخ ۹۵٫۰۲٫۰۴ نسبت به دريافت اسناد مناقصه به يكي از روشهاي زير اقدام نمايند :

الف : مراجعه حضوري به آدرس اعلام شده، به همراه اصل نامه درخواست شركت در مناقصه و دريافت اسناد (معرفي‌نامه كتبي نماينده، جهت دريافت اسناد

به همراه كارت شناسايي معتبر الزامي است)، در اين حالت اسناد مناقصه تحويل نماينده متقاضيان خواهد گرديد.

ب : مراجعه به سايت اينترنتي اين شركت به آدرس : WWW.NIGC-KHANGIRAN.IR   و دريافت كليه اسناد مناقصه از بخش مناقصه‌ها و مزايده‌ها / مناقصه‌ها.

۶- آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه كميسيون مناقصات : پايان وقت اداری مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۸(توضيح اينكه تاريخ تحويل پاكتها به پست ملاك عمل

نبوده و ملاك، تحويل پيشنهادات و پاكتهاي مناقصه، به دبيرخانه كميسيون مناقصات، واقع در آدرس اعلام شده مي‌باشد. لذا مناقصه‌گران محترم مي‌بايست

برنامه‌ريزي لازم را در خصوص تحويل به موقع پيشنهادات (چه از طريق پست و چه به صورت حضوري) به عمل آورند. بدیهی است از آنجا که بلافاصله پس

از پایان مهلت تحویل اسناد و در جلسه کمیسیون مناقصات، پیشنهادهای دریافتی، تفکیک خواهند شد، لذا امکان قبول پیشنهادهایی که پس از پایان مهلت

اعلام شده دریافت می‌شوند (حتی اگر قبل از پایان مهلت ارسال شده باشند) وجود نخواهد داشت و براساس قانون پیشنهادهایی از 

این دست برای مناقصه‌گران عودت خواهد گردید. همچنين ارسال پيشنهادها به آدرسي غير از آدرس اعلام شده و يا ارسال به پالايشگاه هيچگونه حقي

براي مناقصه‌گران در خصوص عدم تحويل اسناد در تاريخ مقرر ايجاد نخواهد كرد.

۷- محل و  زمان گشايش پيشنهادات : پس از بررسی پيشنهاد فنی شرکتها (ارزيابی فنی)، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط در تاریخ ۹۵٫۰۳٫۰۳

در محل اتاق كنفرانس اداره مركزي پالايشگاه و حداقل با دو پيشنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت. لازم به ذكر است تاريخ و مكان اعلام شده

(تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي) قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي فني پيشنهادات و رفع ابهام‌هاي احتمالي امكان تغيير وجود خواهد داشت، با

اين وجود اين شركت نسبت به دعوت از مناقصه‌گراني كه پيشنهاد فني آنها (پس از ارزيابي فني) مورد تائيد قرار گيرد به صورت كتبي 

(حداقل ۷۲ ساعت قبل از جلسه قطعي گشايش پيشنهادات ) اقدام خواهد نمود.

                                          روابط عمومی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد