کارگران فاز ۱۳ عسلویه مطرح کردند‌:خودداری شرکت‌های پیمانکاری از اجرای احکام دادگاه

  شرکت‌های پیمانکاری فاز ۱۳ عسلویه از اجرای احکام دادگاه مبنی بر لزوم پرداخت معوقات مزدی کارگران خودداری می‌کنند. جمعی از کارگران فاز ۱۳ عسلویه از عدم اجرای احکام دادگاه توسط شرکت‌های پیمانکاری این فاز خبر دادند. به گفته این کارگران که تعداد آن‌‌‌ها حدود ۲۰۰ نفر است، پیمانکاران احکام دادگاه مبنی بر لزوم پرداخت […]

 

شرکت‌های پیمانکاری فاز ۱۳ عسلویه از اجرای احکام دادگاه مبنی بر لزوم پرداخت معوقات مزدی کارگران خودداری می‌کنند.

جمعی از کارگران فاز ۱۳ عسلویه از عدم اجرای احکام دادگاه توسط شرکت‌های پیمانکاری این فاز خبر دادند.

به گفته این کارگران که تعداد آن‌‌‌ها حدود ۲۰۰ نفر است، پیمانکاران احکام دادگاه مبنی بر لزوم پرداخت مطالبات مزدی آن‌‌‌ها را اجرا نمی‌کنند.

از قرار معلوم، این کارگران که معوقات مزدی متفاوت بین ۴ تا ۶ ماه دارند با رجوع به دادگاه‌های عمومی، بر علیه کارفرمایان شرکت‌های پیمانکاری شکایت کرده‌اند و مراجع قضایی ذی‌ربط در سال گذشته، به نفع آن‌‌‌ها رأی داده است، با این حال با وجود گذشت چند ماه کارفرمایان این احکام را اجرا نمی‌کنند.

 

ظاهرا، کارگرانی که حکم دادگاه در دست دارند، در ماه‌های گذشته بار‌‌‌ها به مقامات مسؤول مناطق آزاد مراجعه کرده‌اند، ولی این پیگیری‌ها تا‌کنون بی‌نتیجه مانده است.