تأیید ١١ هزار قلم کالای شرکت اروندان

  ١١ هزار و ٩٢١ قلم کالای مورد نیاز شرکت نفت‌وگاز اروندان در سیستم کدینگ کالای شرکت ملی نفت ایران ثبت شد و کد MESC دریافت کرد. به گزارش شانا، عبدالحسین معلای‌مزرعی رییس تدارکات و امور کالای شرکت نفت و گاز اروندان با بیان این‌که روند تخصیص کد استاندارد شرکت ملی نفت به کالاهای یدکی […]

 

١١ هزار و ٩٢١ قلم کالای مورد نیاز شرکت نفت‌وگاز اروندان در سیستم کدینگ کالای شرکت ملی نفت ایران ثبت شد و کد MESC دریافت کرد.

به گزارش شانا، عبدالحسین معلای‌مزرعی رییس تدارکات و امور کالای شرکت نفت و گاز اروندان با بیان این‌که روند تخصیص کد استاندارد شرکت ملی نفت به کالاهای یدکی و خرید مستقیم پروژه دارخوین از پارسال شروع شده بود، گفت: براین اساس، مکانیزه کردن ثبت ١٧ هزار و ٥١٧ قلم کالای این پروژه شروع شد و براین اساس ١١ هزار و ٩٢١ قلم کالا MESC دریافت کردند.

وی افزود: در حال حاضر شناسایی اقلام مصرفی و مورد نیاز از میان ۵ هزار و ١٥٣ قلم کالای مازاد پروژه و خرید مستقیم و باقی‌مانده منطقه دارخوین شروع شده و اقدام‌های لازم برای تهیه و تنظیم اسناد کدگذاری این کالا‌‌ها در حال انجام است.

رییس تدارکات و امور کالای شرکت نفت‌وگاز اروندان تصریح ‌کرد: نخستین بار در شرکت نفت‌ و گاز اروندان همه قطعات یدکی مورد نیاز مستمر عملیات باقی‌مانده از مجری طرح (شرکت انی)، دارای کد استاندارد شده و در سامانه تأمین الکترونیکی صنعت نفت ثبت شده است.

 

معلای‌مزرعی خاطرنشان ‌کرد: با توجه به عملیاتی شدن سامانه خرید الکترونیکی کالای وزارت نفت در شرکت اروندان، به عنوان نخستین شرکت نفت‌ و گاز در میان همه شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران، درخواست‌های خرید از‌ ابتدای امسال در سامانه تأمین الکترونیکی صنعت نفت ثبت می‌شوند.