پرسش یک اقتصاددان از دولت:شورای عالی اداری در ۲٫۵ سال گذشته چند جلسه برگزار کرده است؟

  ساسان شاه‌ویسی گفت: سؤال این است که در طی ۲٫۵ سال گذشته شورای عالی اداری چند جلسه برگزار کرده و خروجی جلسات این شورا برای کشور چه بوده است؟ در دولت‌های نهم و دهم نقدی که از روز اول از سازمان مدیریت وجود داشت این بود که این سازمان تبدیل به یک سازمان اشرافی […]

 

ساسان شاه‌ویسی گفت: سؤال این است که در طی ۲٫۵ سال گذشته شورای عالی اداری چند جلسه برگزار کرده و خروجی جلسات این شورا برای کشور چه بوده است؟ در دولت‌های نهم و دهم نقدی که از روز اول از سازمان مدیریت وجود داشت این بود که این سازمان تبدیل به یک سازمان اشرافی شده است.

این استاد دانشگاه درباره ادغام برخی وزارتخانه‌ها در گذشته و لزوم ادامه این روند در پیش‌نویس برنامه ششم به خبرنگار تراز گفت: وقتی ما اصرار داریم برای ساماندهی نیروی انسانی، چابک‌سازی و بهسازی منابع انسانی و ساختارهای دولتی دست به ادغام وزارتخانه بزنیم باید به زمینه‌ها و شرایط این ادغام‌‌‌ها نیز توجه کافی داشته باشیم.

وی افزود: در دولت قبل برای این کار معاونت رییس‌جمهور در حوزه امور اداری‌– استخدامی شکل گرفته و یا اداره امور کشور را به صورت مستقل تشکیل شد که اتفاقاً در نهایت‌، به خاطر نظارت و دلالت بر یکپارچه‌سازی و چابک کردن بدنه فربه دولت آن را تبدیل به یک حوزه معاونت کردیم.

وی ضمن صحیح خواندن این اقدام ادامه‌ داد: این اقدام، حرکت مناسبی بود که براساس سیاست‌های کلی اداری کشور و در جهت صیانت از سرمایه انسانی در دولت گذشته شکل گرفت. اما در دولت یازدهم مجدداً ادغام شدند‌، یعنی حوزه برنامه‌ریزی با حوزه منابع انسانی ادغام شد.

شاه‌ویسی تصریح‌ کرد: سؤال این است که در طی ۲٫۵ سال گذشته شورای عالی اداری چند جلسه برگزار کرده و خروجی جلسات این شورا برای کشور چه بوده است؟ در دولت‌های نهم و دهم نقدی که از روز اول از سازمان مدیریت وجود داشت این بود که این سازمان تبدیل به یک سازمان اشرافی شده است.

وی خاطرنشان‌ کرد: اشکال بعدی این بود که سازمان مدیریت سعی دارد خودش را بر سایر دستگاه‌ها تحمیل کرده و چه بسا بین دستگاه‌های دیگر چالش ایجاد کند.

این اقتصاددان اظهار‌ داشت: ضمن این‌که اقتدار اداری بی‌موردی برای خودش به وجود آورده که نه تنها به تصمیم‌گیری‌های آنی در حوزه اداری و برنامه‌ریزی کمک نمی‌کند بلکه آن‌‌‌ها را دچار یک بوروکراسی و فرسودگی می‌کند.

وی در ادامه ضمن انتقاد از ادغام برخی وزارتخانه‌ها گفت: بعد از گذشت چند سال از ادغام برخی وزارتخانه‌ها، پرونده جداسازی و تفکیک وزارت ورزش و جوانان یا بخش بازرگانی از وزارت صنعت ‌و معدن همچنان مفتوح است.

 

شاه‌ویسی در خاتمه تصریح‌ کرد: امروز سازمان مدیریت ‌و برنامه‌ریزی به سازمان مقتدری تبدیل شده که در شئون همه دستگاه‌ها دخالت می‌کند تا جایی که مشاهده می‌شود هیچ هماهنگی بین وزرای نیرو و نفت برای ادغام وزارتخانه آن‌‌‌ها صورت نگرفته است.