اخطار هیأت عالی جذب استادان دانشگاه درباره استنکاف از قوانین

  با تصویب هیأت عالی جذب مقرر شد هرگونه استنکاف یا ایجاد مانع در مسیر اجرای مصوبات هیأت مرکزی جذب در خصوص جذب اعضای هیأت علمی و یا تمدید و تبدیل وضعیت آنان، مغایرت با مقررات تلقی شود. به گزارش مهر، جلسه ۱۶۸ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی […]

 

با تصویب هیأت عالی جذب مقرر شد هرگونه استنکاف یا ایجاد مانع در مسیر اجرای مصوبات هیأت مرکزی جذب در خصوص جذب اعضای هیأت علمی و یا تمدید و تبدیل وضعیت آنان، مغایرت با مقررات تلقی شود.

به گزارش مهر، جلسه ۱۶۸ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمدعلی ‌کی‌نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه و پس از ارایه گزارش دبیر هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری پیرامون «سند آمایش آموزش عالی» هیأت مرکزی جذب مقرر کرد کمیته‌ای متشکل از دبیر هیأت عالی جذب، نماینده ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، نمایندگان وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» در دانشگاه‌ها، الگوی تطبیق نیازهای دانشگاه‌ها با سند آمایش آموزش عالی را با توجه نقشه جامع علمی کشور طراحی کند.

در ادامه جلسه نیز با تصویب هیأت عالی جذب مقرر شد هرگونه استنکاف یا ایجاد مانع در مسیر اجرای مصوبات هیأت مرکزی جذب در خصوص جذب اعضای هیأت علمی و یا تمدید و تبدیل وضعیت آنان، مغایرت با مقررات تلقی شود.

 

در پایان جلسه تعدادی از اعضای هیأت‌های اجرایی جذب و کارگروه‌های صلاحیت عمومی دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان، دانشگاه‌ صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه علوم و فنون مازندران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، دانشگاه زابل، دانشگاه یاسوج، دانشگاه سمنان و دانشگاه بوعلی سینا همدان توسط هیأت عالی جذب تأیید صلاحیت شدند