افزایش نرخ بیکاری در سال ۹۴ به روایت آمار

  گزارش جدید مرکز آمار از آمار‌گیری نیروی کار سال ۹۴ حاکی از افزایش نرخ بیکاری در تمام سنین است. میانگین نرخ بیکاری در سال ۹۳ معادل ۱۰٫۶ درصد بود که میزان بیکاری سال ۹۴ رشد ۰٫۴ درصدی نسبت به آن داشته است. به گزارش تسنیم، مطابق آمار مرکز آمار بیکاری در سال ۹۴ باز […]

 

گزارش جدید مرکز آمار از آمار‌گیری نیروی کار سال ۹۴ حاکی از افزایش نرخ بیکاری در تمام سنین است. میانگین نرخ بیکاری در سال ۹۳ معادل ۱۰٫۶ درصد بود که میزان بیکاری سال ۹۴ رشد ۰٫۴ درصدی نسبت به آن داشته است.

به گزارش تسنیم، مطابق آمار مرکز آمار بیکاری در سال ۹۴ باز هم افزایش یافت. چکیده نتایج طرح آمار‌گیری نیروی کار سال ۹۴ حاکی از افزایش ۴ دهم درصدی نرخ بیکاری در سال ۹۴ نسبت به سال قبل آن یعنی ۹۳ است.

بنابر این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) نشان می‌دهد که ۳۸٫۲ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیش‌تر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کم‌تر بوده است. بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که ۱۱٫۰ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. براساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.

 همچنین بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ۹٫۸ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیش‌تر از زنان و در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری بوده است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۴۹٫۴ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲٫۵ درصد و کشاورزی با ۱۸٫۰ درصد قرار دارند.

بیکاران۲٫۷ میلیون نفر شدند

میانگین نرخ بیکاری در سال ۹۳ معادل ۱۰٫۶ درصد بود که میزان بیکاری سال ۹۴ رشد ۰٫۴ درصدی نسبت به آن داشته است. نتایج این طرح نشان می‌دهد تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۷ نفر است که از این تعداد دو میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۲نفر بیکار هستند.

نرخ بیکاری برای سال ۹۴در مناطق شهری کشور۱۲٫۲ و در نقاط روستایی ۸٫۱درصد گزارش شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله معادل ۲۶٫۱ درصد است که برای مردان این گروه ۲۲٫۳ و زنان ۴۲٫۸ درصد اعلام شده است.

بیکاری جوانان زیر ۳۰سال افزایش یافت

نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله حاکی از آن است که ۲۶٫۱ درصد از جمعیت فعال ۲۴-۱۵ ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.

نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله نیز حکایت از آن دارد که ۲۳٫۳ درصد از جمعیت فعال ۲۹-۱۵ ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.

بررسی سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیش‌تر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیش‌تر نشان می‌دهد، ۳۸٫۰ درصد شاغلان به‌طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلان بیش‌تر از استاندارد کار می‌کنند.

تغییرات شاخص‌‌‌‌ها در سطح کل کشورحاکی از افزایش نرخ بیکاری در تمام بخش‌هاست.

نرخ مشارکت اقتصادی کل (نرخ فعالیت) نسبت به سال ۱۳۹۳، ۱٫۰ درصد افزایش یافته است.

 نرخ بیکاری کل نسبت به سال ۱۳۹۳، ۰٫۴ درصد افزایش یافته است.

 نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله کل نسبت به سال ۱۳۹۳، ۰٫۹ درصد افزایش یافته است.

 

نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله کل نسبت به سال ۱۳۹۳، ۱٫۴ درصد افزایش یافته است.