۱۸۳۷ مزایده – شرکت آب و فاضلاب خوزستان- فروش

آگهی مزایده فروش نوبت اول شرکت آب و فاضلاب خوزستان در نظر دارد به استناد ماده ۱۲ آئین‌نامه خود نسبت به فروش اقلام شرح ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید. از دواطلبان خرید دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد مزایده ظرف مدت مذکور به ساختمان این شرکت واقع در اهواز اول کیانپارس […]

آگهی مزایده فروش

نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب خوزستان در نظر دارد به استناد ماده ۱۲ آئین‌نامه خود نسبت به فروش اقلام شرح ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید. از دواطلبان خرید دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد مزایده ظرف مدت مذکور به ساختمان این شرکت واقع در اهواز اول کیانپارس مراجعه نمایند.

شماره مزایده

شرح مختصر کالا

محل نگهداری کالا

مهلت فروش اسناد مزایده

تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات

مبلغ تضمین به ریال

۱/۹۵

مخزن فلزی زمینی یک دستگاه

مخزن فلزی هوایی یک دستگاه

شوشتر

۹۵٫۰۱٫۲۸

۹۵٫۰۲٫۰۷

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲/۹۵

الکتروپمپ لجن کش ۵۵ کیلو وات (۳ دستگاه)

الکتروپمپ لجن کش ۴۵ کیلو وات ( ۴ دستگاه)

شادگان

۹۵٫۰۱٫۲۸

۹۵٫۰۲٫۰۷

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳/۹۵

لوله فولادی به قطر اسمی ۱۸ اینچ به طول تقریبی ۱۰ کیلومتر

لوله فولادی به قطر اسمی ۱۶ اینچ به طول تقریبی ۵ کیلومتر ساپورت فلزی ( حدودا ۷۰ تن)

ماهشهر

۹۵٫۰۱٫۲۸

۹۵٫۰۲٫۰۷

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴/۹۵

لوله چدن داکتیل سایز ۷۰۰ م م حدودا (۸۳ شاخه )

ضایعات فلزی حدودا ( ۷۵ تن)

دستگاه جوش فرسوده ( یک دستگاه)

پمپ دیزل sp ( یک دستگاه)

تابلو برق فرسوده ( یک دستگاه)

واشر لاستیکی در سایزهای مختلف( حدودا ۷۰۰۰ حلقه)

 

آبادان

۹۵٫۰۱٫۲۸

۹۵٫۰۲٫۰۷

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

*جهت خرید اسناد هر یک از مزایده‌های فوق مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال باید به حساب جاری ۰۱۰۵۰۶۴۲۰۹۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه فلکه اول کیانپارس به نام این شرکت واریز گردد. این مبلغ غیر قابل استرداد میباشد.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا ساعت ۱۰صبح روز بازگشایی پاکات می‌باشد. محل تحویل پاکات دبیرخانه حراست مزایده‌گزار است.

*به پیشنهاد فاقد امضاء مشروط، مخدوش فاقد تضمین و پیشنهادهای واصله بعد از انقضاء مدت مقرر مذکور فوق ترتیب اثر داده نمی شود.

*پیشنهاد دهنده موظف است مبلغ تضمین شرکت در مزایده به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه این شرکت به مبلغ مذکور تهیه و به شرح مذکور در اسناد مزایده تسلیم نماید.

* هزینه نشر آگهی و کارشناس کالا بر عهده برنده مزایده است. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مندرج است.

 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب خوزستان