تشریح چیستی نرخ رشد اقتصادی

  این روز‌‌ها همه درباره رشد اقتصادی صحبت می‌کنند! اکونومیست می‌گوید ایران در سال جاری ٦ درصد نرخ رشد خواهد داشت و برخی می‌گویند این نرخ بسیار خوشبینانه است؛ هدفگذاری برنامه ششم توسعه به‌طور متوسط سالی ٨ درصد نرخ رشد اقتصادی برای کشور است؛ منتقدین می‌گویند چون در سال ٩٤ نرخ رشد اقتصادی پایین و […]

 

این روز‌‌ها همه درباره رشد اقتصادی صحبت می‌کنند! اکونومیست می‌گوید ایران در سال جاری ٦ درصد نرخ رشد خواهد داشت و برخی می‌گویند این نرخ بسیار خوشبینانه است؛ هدفگذاری برنامه ششم توسعه به‌طور متوسط سالی ٨ درصد نرخ رشد اقتصادی برای کشور است؛ منتقدین می‌گویند چون در سال ٩٤ نرخ رشد اقتصادی پایین و شاید در نزدیکی صفر بوده است دولت نرخ رشد اقتصادی سال ٩٤ را مخفی کرده و اعلام نمی‌کند!

اما نرخ رشد اقتصاد چیست؟ نرخ رشد اقتصادی به بیان ساده یک نسبت بر حسب درصد است که نشان می‌دهد ارزش افزوده‌ای که اقتصاد – شما بخوانید مردم – یک کشور در یک دوره که معمولاً سال است نسبت به دوره قبل یا سال قبل ایجاد می‌کنند چقدر تغییر داشته است. یا اقتصادی‌‌ها بهش می‌گویند تولید ناخالص داخلی یک سال نسبت به سال قبلش چقدر بیش‌تر یا کم‌تر شده است. طبیعتاً چون در کشور تورمی مثل ایران همین طور هر سال به نسبت سال قبل ارزش افزوده ایجاد شده حداقل به اندازه تورم افزایش دارد؛ به طریقی تورم را از این محاسبه خارج می‌کنند!

 

طبیعی است که به دلیل مقایسه ای بودن نرخ رشد نسبت به سال قبل، اگر شما در یک سال خیلی خرابکاری کرده باشید، در سال بعدش فقط کمی خرابکاری نکنید نرخ رشد خوب خواهد بود. برای همین با توجه به شرایط رکودی سال ٩٤، کسب نرخ رشد ٣ تا ٤ درصد در سال ٩٥ با تنها کمی گشایش‌‌ها محتمل است و عیار واقعی سیاست‌‌ها وقتی سنجیده می‌شود که شما بتوانید در چند سال پیاپی نرخ رشد بالا داشته باشد!