۱۸۳۸ مناقصه – فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی نهاجا- اقلام

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول (شماره ۳)   فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی نهاجا در نظر دارد، اقلام ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید: موضوع مناقصه (پوتین سربازی) لذا از کلیه داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه با در دست داشتن معرفی‌نامه رسمی برای دریافت […]

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

(شماره ۳)  

فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی نهاجا در نظر دارد، اقلام ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید:

موضوع مناقصه (پوتین سربازی)

لذا از کلیه داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه با در دست داشتن معرفی‌نامه رسمی برای دریافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهی حداکثر تا مورخه ۱۳۹۵٫۰۱٫۳۱ از ساعت ۸ الی ۱۲ به نشانی: تهران- خیابان پیروزی- ایستگاه درختی- فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی- مرکز تهیه و خرید مراجعه نمایند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۵۷۴۲۱۴۹ تماس حاصل نمایند.

*این فرماندهی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

*ارائه رزومه کاری در ارزیابی توانمندی متقاضی موثر خواهد بود.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی