۱۸۳۸ مزایده – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- واگذاری آزمایشگاه

 آگهي مزایده عمومي یک مرحله‌اي نوبت اول  نام سازمان : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- مرکز آموزشی درمانی کمالی موضوع : واگذاری آزمایشگاه محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف) مهلت دريافت اوراق: به مدت ۵ روزكاري از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۲۴ لغایت ۹۵٫۰۱٫۳۰ مهلت قبول پيشنهادات ( تحويل پاكات ): ‌به مدت ۱۰ روزكاري […]

 آگهي مزایده عمومي یک مرحله‌اي

نوبت اول

 نام سازمان : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- مرکز آموزشی درمانی کمالی

موضوع : واگذاری آزمایشگاه

محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف)

مهلت دريافت اوراق: به مدت ۵ روزكاري از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۲۴ لغایت ۹۵٫۰۱٫۳۰

مهلت قبول پيشنهادات ( تحويل پاكات ): ‌به مدت ۱۰ روزكاري از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۳۱ لغایت ۹۵٫۰۲٫۱۳

محل تحویل پاکات مزایده دبیرخانه حراست دانشگاه (طبقه اول) می‌باشد.

ميزان سپرده تضمين شركت در مزایده:  ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به صورت
فيش واريزي به حساب
جاری ۶۹/۴۴۲۴۵۷۸۰ نزد بانک ملت شعبه مهستان کرج کد ۷/۸۸۳۷ يا ارایه ضمانت­نامه بانکی به نام دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز كه مدت ضمانت­نامه نبايدكمتر از ۳ ماه باشد.

تذکر۱: جهت دریافت اوراق مزایده، ارایه فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ریال به حساب جاری ۲۱۷۷۶۱۶۰۲۱۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه استاد مطهری کرج کد ۲۶۴۰ به نام دانشگاه علوم پزشکی البرز و معرفی‌نامه شرکت الزامی می­باشد.

تذکر۲: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی از بابت قرارداد مشابه با دانشگاه و یا واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مزایده را نخواهد داشت.

     پرداخت هزينه چاپ آگهي ها به عهده برنده مزایده مي­باشد.

     کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می­باشد.

نشاني سازمان: بلوار طالقانی شمالی بالاتر از میدان طالقانی شهرک اداری ساختمان مرکزی

ساعت کاری دانشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۸ لغایت ۱۶ می­باشد.

     شماره تماس: ۴-۳۲۵۵۸۹۲۰-۰۲۶