افزایش واردات به دلیل کاهش تولیدات داخلی

  استاد دانشگاه علامه ‌طباطبایی با تأکید بر این‌که دولت با وضعیت پیچیده و بغرنجی روبه‌رو است، گفت: دولت شرایط پیچیده‌ای دارد؛ به‌طوری که هر سیاستی را دنبال کند، دچار مشکل می‌شود، ولی باید بین راه‌های بد و بدتر انتخاب کرد. به گزارش نسیم‌آنلاین، محمدقلی تصریح ‌کرد: یوسفی این طور نیست که دولت در مقابل […]

 
استاد دانشگاه علامه ‌طباطبایی با تأکید بر این‌که دولت با وضعیت پیچیده و بغرنجی روبه‌رو است، گفت: دولت شرایط پیچیده‌ای دارد؛ به‌طوری که هر سیاستی را دنبال کند، دچار مشکل می‌شود، ولی باید بین راه‌های بد و بدتر انتخاب کرد.
به گزارش نسیم‌آنلاین، محمدقلی تصریح ‌کرد: یوسفی این طور نیست که دولت در مقابل راه خوب و بد قرار داشته باشد. خیلی از اختیارات از دولت گرفته شده است. در حال حاضر دولت مختار نیست. وی با اشاره به این‌که دولت با یک ساختار اقتصادی پیچیده‌ای مواجه است، درباره بودجه سال ۱۳۹۵ اظهار ‌داشت: ‌دولت با هزینه‌های زیادی مواجه است؛ در حالی که درآمد‌‌ها کاهش پیدا کرده است.
یوسفی افزود: ‌زمانی که درآمد نفت کم شود، دولت باید از راه‌های دیگری درآمد خود را تأمین کند. به‌طور مثال، اقدام به چاپ پول و افزایش هزینه خدمات، از جمله راه‌حل‌هایی است که دولت می‌تواند از آن طریق، کاهش درآمدهای خود را جبران کند. اما این راه‌ها هر کدام اثرات تورمی و رکودی دارد و اقتصاد رکودی تورمی ایجاد می‌کند.
استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تصریح‌ کرد: هم اکنون درآمدهای نفتی با توجه به کاهش قیمت نفت کاهش یافته و حجم صادرات کشور نیز کاهش پیدا کرده است. از طرفی، نیاز واردات کشور به دلیل کاهش تولید داخل زیاد شده است. این موارد باعث شده است که دولت سیاست‌های محدودی را دنبال کند. یوسفی خاطرنشان‌ کرد: ‌دولت باید اهداف بلندمدتی را تعیین کند و با اهداف بلندمدت می‌تواند اقتصاد کشور را توسعه دهد. وی متذکر ‌شد: ‌می‌توان انتظار داشت تا چند سال دیگر این مشکلات حل خواهد شد، ولی برای سال آینده مسایل بودجه حل نخواهد شد و اقتصاد رکود تورمی خواهیم داشت.