توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش خدمات دولت الکترونیک در دستور کار سازمان IT

    رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات ایران از توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش خدمات دولت الکترونیک در کشور به عنوان اولویت‌های مدنظر در سال ۹۵ خبر داد. نصرا… جهانگرد در گفت‌و‌گو با مهر، مهم‌ترین برنامه‌های سازمان فن‌آوری اطلاعات را برای امسال مربوط به ۳ موضوع شبکه ملی اطلاعات، خدمات دولت الکترونیک و کسب و […]

 

 

رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات ایران از توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش خدمات دولت الکترونیک در کشور به عنوان اولویت‌های مدنظر در سال ۹۵ خبر داد.

نصرا… جهانگرد در گفت‌و‌گو با مهر، مهم‌ترین برنامه‌های سازمان فن‌آوری اطلاعات را برای امسال مربوط به ۳ موضوع شبکه ملی اطلاعات، خدمات دولت الکترونیک و کسب و کارهای مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات عنوان کرد.

وی گفت: به صورت کلی قرار است در سال جاری، توسعه شبکه ملی اطلاعات را دنبال کنیم و بر توسعه خدمات دولت الکترونیک و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات تمرکز خواهیم داشت.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، در پاسخ به این سؤال که این برنامه‌ها تفاوتی با برنامه‌های سازمان فن‌آوری اطلاعات در سال ۹۴ ندارد تأکید کرد: سال ۹۴ به جز این موارد، به موضوعاتی دیگری هم پرداختیم اما در سال ۹۵ تنها روی این ۳ محور متمرکز خواهیم شد.

 

موضوع شبکه ملی اطلاعات و راه‌اندازی خدمات دولت الکترونیک در کشور، از جمله طرح‌هایی است که در برنامه پنجم توسعه بر اجرای آن تأکید شده و طی سال‌های اخیر در اولویت برنامه‌های وزارت ارتباطات قرار داشته اما تاکنون عملیاتی نشده است.