اقتصاد مقاومتی، نگاهی متکی به ظرفیت‌های داخلی

  یک کارشناس اقتصادی گفت: اقتصاد مقاومتی نگاه به درون دارد و متکی به ظرفیت‌هاست.محمد‌باقر صدری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی تا‌کنون اقدام خاصی صورت نگرفته است. وی با اشاره به این‌که اقتصاد مقاومتی متکی به درون و ظرفیت‌هاست، افزود: با شناخت ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی دقیق دستیابی به سیاست‌های اقتصادی […]

 
یک کارشناس اقتصادی گفت: اقتصاد مقاومتی نگاه به درون دارد و متکی به ظرفیت‌هاست.محمد‌باقر صدری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی تا‌کنون اقدام خاصی صورت نگرفته است.
وی با اشاره به این‌که اقتصاد مقاومتی متکی به درون و ظرفیت‌هاست، افزود: با شناخت ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی دقیق دستیابی به سیاست‌های اقتصادی مقاومتی چندان دور از دسترس نخواهد بود. وی در پایان تصریح‌کرد: با رفع تحریم‌ها نظام سرمایه‌داری جهانی هدفش توسعه خود بر جهان است و مهم‌ترین مسأله در بحث اقتصاد مقاومتی تعیین اولویت‌هاست و با نگرش بر درون می‌توان برنامه‌ریزی کرد.