اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران ۲۲-۰۱-۹۵

برای دریافت رایگان آخرین شماره اطلاعات مناقصه و مزایده کلیک کنید     تعداد مناقصات  ۱۳۶   تعداد مزایدات ۵۴    تعداد خرید خدمات ۴

برای دریافت رایگان آخرین شماره اطلاعات مناقصه و مزایده کلیک کنید

 

 

تعداد مناقصات  ۱۳۶   تعداد مزایدات ۵۴    تعداد خرید خدمات ۴