۱۸۳۹ مناقصه – دانشگاه علوم پزشكي گلستان- تاسیسات

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه علوم پزشكي گلستان در نظر دارد سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات تعدادی از واحدهای تابعه خود را در سال ۱۳۹۵ از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط (شرکت باید دارای رتبه (گرید) تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات

دانشگاه علوم پزشكي گلستان در نظر دارد سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات تعدادی از واحدهای تابعه خود را در سال ۱۳۹۵ از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط (شرکت باید دارای رتبه (گرید) تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشد) واگذار نماید.

لذا آندسته از شرکتهایی که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارند می‌توانند با مراجعه به پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۲۴ لغایت ۹۵٫۰۱٫۳۱ جهت دریافت اسناد اقدام نمایند. ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن ۳۲۴۲۰۱۰۰- ۰۱۷ مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

۱-مبلغ شرکت در مناقصه که باید به یکی از صورتهای ذیل در پاکت الف به دستگاه تسلیم شود.

*) ضمانتنامه بانکی – *) واریز وجه به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه

الف-مجموعه فلسفی مبلغ شرکت در مناقصه: ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

ب-مرکز آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازی مبلغ شرکت در مناقصه: ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

ج- بیمارستان بقیه ا… علی آباد مبلغ شرکت در مناقصه: ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

د- بیمارستان ال جلیل آق قلا مبلغ شرکت در مناقصه: ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

ر- بیمارستان امام خمینی (ره) بندر ترکمن مبلغ شرکت در مناقصه: ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

ز- بیمارستان امیرالمومنین (ع) کردکوی مبلغ شرکت در مناقصه: ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۲- ضمناً جلسه توجیهی پیمانکاران (سایت ویزیت) روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۰۴ ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه برگزار می‌گردد.

۳- مهلت تسلیم پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۳

۴- پیشنهادهای واصله مناقصه در روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۴ ساعت ۱۰ صبح باز و خوانده می‌شود

۵- هزینه درج در آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۶- مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ ریال جهت هزینه‌های اداری به شماره حساب ۲۱۷۸۴۴۴۷۵۷۰۰۳ نزد بانک ملی به نام درآمد متفرقه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان واریز و فیش آن جهت دریافت پاکات مناقصه تحویل امور قراردادها گردد.

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان