۱۸۳۹ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان- خدمات عمومی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خدمات عمومی دانشگاه علوم پزشكي گلستان در نظر دارد خدمات عمومی تعدادی از واحدهای تابعه خود را در سال ۱۳۹۵ از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط (شرکت باید دارای صلاحیت اداره کار) واگذار نماید. لذا آندسته از شرکتهایی که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

خدمات عمومی

دانشگاه علوم پزشكي گلستان در نظر دارد خدمات عمومی تعدادی از واحدهای تابعه خود را در سال ۱۳۹۵ از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط (شرکت باید دارای صلاحیت اداره کار) واگذار نماید.

لذا آندسته از شرکتهایی که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارند می‌توانند با مراجعه به پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۲۴ لغایت ۹۵٫۰۱٫۲۹ جهت دریافت اسناد اقدام نمایند. ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن ۳۲۴۲۰۱۰۰- ۰۱۷ مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

۱-مبلغ شرکت در مناقصه که باید به یکی از صورتهای ذیل در پاکت الف به دستگاه تسلیم شود.

*) ضمانتنامه بانکی – *) واریز وجه به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه

الف-بیمارستان حضرت معصومه (س) آزادشهر مبلغ شرکت در مناقصه: ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

ج- بیمارستان طالقانی گنبد مبلغ شرکت در مناقصه: ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

د- بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد مبلغ شرکت در مناقصه: ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۲- ضمناً جلسه توجیهی پیمانکاران (سایت ویزیت) روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۳۰ ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه برگزار می‌گردد.

۳- مهلت تسلیم پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۱

۴- پیشنهادهای واصله مناقصه در روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۲ ساعت ۱۰ صبح باز و خوانده می‌شود

۵- هزینه درج در آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۶- مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ ریال جهت هزینه‌های اداری به شماره حساب ۲۱۷۸۴۴۴۷۵۷۰۰۳ نزد بانک ملی به نام درآمد متفرقه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان واریز و فیش آن جهت دریافت پاکات مناقصه تحویل امور قراردادها گردد.

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان