۱۸۳۹ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی- تهیه و طبخ و توزیع غذا

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله‌ای مناقصه شماره : ۲-۹۵ دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بيمارستان امام خميني (ره)  محلات را با مصالح و بصورت پرسی به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط واگذار نماید. مهلت خرید اسناد : از روز دوشنبه ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۳ لغایت […]

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله‌ای

مناقصه شماره : ۲-۹۵

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بيمارستان امام خميني (ره)  محلات را با مصالح و بصورت پرسی به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد : از روز دوشنبه ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۳ لغایت شنبه ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۸

 قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ ۳۵۰۰۰۰  یال به حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۷

میزان سپرده شرکت درمناقصه: ضمانت‌نامه بانكي معتبر با اعتبار حداقل سه ماه یا فیش واریز نقدی به حساب۱ -۱۶۱۳۴۳۰۳۰ بانک رفاه کارگران در وجه دانشگاه علوم پزشكي اراك به مبلغ ۲۶۱۶۳۶۰۰۰ ریال به شرح مندرج در اسناد مناقصه .

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات: متقاضیان برای خرید اسناد مناقصه به محلات خیابان جمهوری بالاتر از اداره جهاد کشاورزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات امور عمومی و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه دوم اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۸ ساعت ۹ صبح  در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می باشد. )حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت‌ها ۲ شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید.

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک