۱۸۳۹مناقصه – موسسه سازندگي بعثت- اجرایی حوضچه آرامش سد مخزنی

آگهي مناقصه عمومی مرحله اول نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گذار:‌ موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهار راه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك ۲۰، تلفن: ۳-۰۸۳۳۸۲۵۵۳۵۱ و دورنگار: ۰۸۳۳۸۲۵۵۳۵۰ موضوع مناقصه:‌ عملیات اجرایی حوضچه آرامش سد مخزنی سومار (براساس فهرست سدسازی سال ۸۸ و شاخص تعدیل سه ماهه چهارم سال ۹۴) […]

آگهي مناقصه عمومی

مرحله اول

نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گذار:‌ موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهار راه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك ۲۰، تلفن: ۳-۰۸۳۳۸۲۵۵۳۵۱ و دورنگار: ۰۸۳۳۸۲۵۵۳۵۰

موضوع مناقصه:‌ عملیات اجرایی حوضچه آرامش سد مخزنی سومار (براساس فهرست سدسازی سال ۸۸ و شاخص تعدیل سه ماهه چهارم سال ۹۴) با احجام ۱۰٫۰۰۰ مترمکعب خاکبرداری، ۴۰۰ تن آرماتور، ۶٫۳۰۰ مترمربع قالب و ۱۲٫۵۰۰ مترمکعب بتن ریزی

محل اجرای پروژه: سد مخزنی سومار (استان کرمانشاه، ۲۵ کیلومتر مانده به شهرستان سومار)  

مدت پيمان: چهار (۴) ماه

تاريخ، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد مناقصه: واجدين شرايط مي‌توانند ضمن واريز مبلغ یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال به حساب شماره ۲۱۷۱۳۶۰۲۱۳ بانك ملت شعبه چهار راه بسیج کرمانشاه با کد شعبه ۲۴۳۵۶ به نام واحد اجرایی بعثت (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) در ساعت‌هاي اداري از تاريخ ۹۵٫۰۱٫۲۳ تا ۹۵٫۰۱٫۳۱ نسبت به خريد و دريافت اسناد، از دفتر قراردادهاي این موسسه اقدام نمايند. اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماينده مناقصه‌گر با ارائه معرفي‌نامه معتبر شركت با مهر و امضاي مجاز و با قيد موضوع مناقصه و فیش واریزی تحويل خواهد شد.

تاريخ، مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: مناقصه‌گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداكثر تا آخر وقت اداري مورخ ۹۵٫۰۲٫۰۷ اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به نشاني مناقصه‌گذار تحویل و رسيد دريافت دارند.

میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یکصد و پنجاه میلیون ریال) و به صورت ضمانت‌نامه بانکی (به نام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)- بدون پیشوند و یا پسوند) و یا واریز وجه نقد به شماره حساب قید شده فوق (بنام واحد اجرایی بعثت)

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.