استفاده از فرایند فتوسنتز معکوس برای تولید سوخت‌های زیستی

  دانشمندان در دانشگاه کپنهاگ از نور خورشید برای تبدیل زیست توده گیاهی به سوخت استفاده کردند که به این فرایند فتوسنتز معکوس می‌گویند. به گزارش ایسنا، محققان بر این باورند که این روند اساساً می‌تواند روند تولید صنعتی پلاستیک و مواد شیمیایی را متحول سازد. فتوسنتز یک فرایند است که در آن گیاهان، جلبک‌‌ها […]

 

دانشمندان در دانشگاه کپنهاگ از نور خورشید برای تبدیل زیست توده گیاهی به سوخت استفاده کردند که به این فرایند فتوسنتز معکوس می‌گویند.

به گزارش ایسنا، محققان بر این باورند که این روند اساساً می‌تواند روند تولید صنعتی پلاستیک و مواد شیمیایی را متحول سازد.

فتوسنتز یک فرایند است که در آن گیاهان، جلبک‌‌ها و دیگر موجودات نور خورشید را به انرژی شیمیایی تبدیل می‌کنند.

عملکرد این سیستم جدید که فتوسنتز معکوس نام دارد به این صورت است که محققان یک مقدار معین از زیست توده که به عنوان مثال شامل نی یا چوب می‌شود را با یک آنزیم به نام مونوکسیژناز لایتیک پلی‌ساکارید که در قارچ‌‌ها و باکتری‌های خاصی وجود دارند، ترکیب می‌کنند.

هنگامی که کلروفیل به آن اضافه شد و کل ترکیب در معرض نور آفتاب قرار گرفت، مولکول‌های قند در زیست توده به‌طور طبیعی به اجزا کوچک‌تر تجزیه می‌شود در نتیجه مواد بیوشیمیایی به دست آمده سپس می‌تواند به راحتی به سوخت و مواد پلاستیکی تبدیل شود.

محققان می‌گویند که نکته اساسی در این روش این است که از انرژی بسیار زیاد نور خورشید برای تحریک فرایندهای شیمیایی استفاده می‌شود. با اعمال نفوذ قدرت خورشید، واکنش‌هایی که در حدود ۲۴ ساعت یا بیش‌تر طول می‌کشد را می‌توان فقط در ۱۰ دقیقه به دست آورد.

لازم به ذکر است که از مزایای این روش تولید سریع‌تر، دمای پایین‌تر و افزایش بهره‌وری انرژی در تولید صنعتی است.

به گفته محققان این پژوهش، فرایند فتوسنتز نه تنها باعث رشد و نمو گیاهان می‌شود، بلکه باعث تجزیه مواد شده و سبب انتشار مواد شیمیایی می‌شود.

 

این پژوهش نتیجه همکاری چند رشته در مرکز علوم گیاهی کپنهاگ شامل محققان در علوم گیاهی، بیوتکنولوژی و شیمی است.